140 let od smrti osrednje osebnosti slovenskega nacionalnega gibanja v Celju


Na današnji dan je leta 1883 v Celju umrl Štefan Kočevar, zdravnik in politik. Rodil se je 14. avgusta 1808 v Središču ob Dravi.

Štefan Kočevar je po gimnaziji v Mariboru nadaljeval šolanje na graškem liceju, leta 1829 končal filozofijo, medicino pa leta 1834 na Dunaju. Služboval je v Celju in Podčetrtku, po letu 1851 pa se je v Celju naselil za stalno. Za slovenstvo in slovanstvo se je opredelil že v času študija v Gradcu, vzdrževal stike z Matjašičem, Miklošičem in Cafom, postal pa je tudi velik prijatelj Stanka Vraza in njegovega ilirizma. V prelomnem obdobju okrog leta 1848 si je prizadeval za tesnejšo povezavo med Slovenci in Hrvati, kot slovenski predstavnik sodeloval na novem hrvaško-dalmatinsko-slavonskem saboru, vendar brez večjega uspeha.

Ustanovitelji celjske Narodne čitalnice. Od leve proti desni stojijo štorski montanist Andrej Pirnat, geolog in lastnik zabukovškega premogovnika Ivan Žuža ter celjski trgovec Franc Kapus. Spredaj sedi celjski mestni zdravnik dr. Štefan Kočevar, prvi predsednik celjske Čitalnice

Po preselitvi v Celje je postal osrednja osebnost slovenskega nacionalnega gibanja v mestu in širši okolici ter glavni pobudnik za ustanovitev Narodne čitalnice. Le-ta je bila ustanovljena leta 1862 in Kočevar ji je predsedoval vse do leta 1875. Leta 1867 je v želji, da bi ustanovili slovenski politični časnik in društvo, pripravil vrsto sestankov, ki so se jih udeležili vsi vidnejši slovenski štajerski politiki: Dominkuš, Hermann, Razlag, Sernec, Vošnjak itd. Oba cilja sta se uresničila, čeprav z delnim zamikom; leto kasneje je v Mariboru nastal časopis Slovenski narod, Slovensko politično društvo pa leta 1882. Kočevar je svoje politične poglede objavljal v Celjskih novinah.

Uspešen je bil tudi na strokovnem – medicinskem področju. Napisal je priročnik Slovenska mati, ki govori o pravilnem ravnanju z nosečnicami, prizadeval pa si je tudi za ustanovitev zdravniškega društva za Spodnjo Štajersko.

Vir: Tatjana Badovinac, Janko Germadnik, Branko Goropevšek; Celjani so jih poznali; Pokrajinski muzej Celje, Celje 2010.

V Celju je po Štefanu Kočevarju poimenovana ulica, ki povezuje Teharsko in Kidričevo cesto.

Vir: Kamra.si