160 let od rojstva celjskega gostilničarja, župana in častnega občana


Na današnji dan se je leta 1864 se je v Celju rodil Anton Fazarinc, gostilničar, župan in častni občan Celja. Umrl je 19. julija 1937 v Celju. 

Rojen je bil v družini s štirimi otroki na Ostrožnem pri Celju, kjer se priimek v variantah Fasarinc, Fasarin, Fesarinc sledi vse od leta 1624. Družino, v kateri je bilo pet otrok, si je ustvaril z Marijo Zagožen iz Šentpavla pri Preboldu. Domačija na Ostrožnem je še vedno živa, vendar pod priimkom Lenasi.

V pretežno kmetiški občini Celje – okolica so v zadnjih desetletjih 19. stoletja prav tako potekali boji za prevlado med Slovenci in Nemci. Zlasti po letu 1890 se je tudi ob pomoči uglednih slovenskih politikov v občini Celje – mesto zmaga v okoliški občini dokončno nagnila v korist Slovencev. Anton Fazarinc je postal član občinskega odbora v okoliški občini že leta 1899, nato pa ga v raznih vodilnih vlogah srečujemo vse do 1931, v vlogi župana pa od leta 1911 do 1921.

Na socialni lestvici se je povzpel kot posestnik in veletrgovec z vinom, njegova gostilna na Ostrožnem pa je bila vseskozi nacionalno, izobraževalno in kulturno središče kraja.

Zaradi zaslug na področju javnega dela mu je kraljeva banska uprava z odlokom 24. 4. 1930 podelila red sv. Save V. stopnje, sresko načelstvo pa ga je 23. 3. 1931 imenovalo za častnega občana občine Celje – okolica.

Vir: Kamra.si