700 let od prve omembe Celja


Na današnji dan pred okroglimi 700 leti je bila izdana listina s prvo pisno omembo Celja.

Takole so o tem zapisali na Facebook profilu Pokrajinskega muzeja Celje:

Celje je bilo v 12. in 13. stoletju v rokah rodbine grofov Vovbrških. Izvor Vovbrških smemo po domnevah medievistov iskati na Saškem, od druge polovice 11. stoletja pa so svoj matični sedež imeli na Koroškem. Leta 1322 je po moški liniji izumrla rodbina Vovbrških in s tem je Celje, ki je bilo središče vovbrške posesti v Savinjski dolini, ostalo brez gospodarja. Glavni pretendenti za vovbrško dediščino so bili med sabo sorodstveno povezani. Sestra poslednja Vovbržana, Elizabeta, je v glavnem prejela posesti na zgornjem Štajerskem, Ulrik V. Pfannberški na Koroškem, Frideriku Žovneškemu pa je pripadla dediščina v Savinjski in Šaleški dolini. Zlasti delitev med bratrancema Ulrikom V. Pfannberškim in Friderikom Žovneškim ni bila izvedena tako, da bi vsak dobil v last celotno posest na določenem področju, ampak sta si nekatere posesti razdelila. Večkrat sta posegala drug drugemu v teritorije, zaradi česar je prihajalo do sporov in fajd. Celje je bilo razdeljeno tako, da je Friderik Žovneški dobil polovico, ostala polovica pa je ostala Hermanovi vdovi Elizabeti in Ulriku V. Pfannberškemu.
Omenjenim rivalom se je v boju za vovbrško dediščino leta 1323 pridružil še koroški deželni glavar in maršal Konrad Auffensteinski. ??. ???????? ???? ??? mu ????? ?????????̌?? ?? ?????????, vdova zadnjega Vovbržana, zastavila svojo polovico celjske posesti za 500 mark srebra za obdobje treh let. ????????? sta »???? ????? ?? ??? ??? ???? ?? ?????, ?? ????? ? ????, ?? ??????̌?, ?? ?? ?????????? ? ????, ?? ??????̌????, ?? ? ???? ???????, ? ????? ????????? ?? ??????????? ?????? ?? ????????, ?? ??????? ? ???? …« (»????? ??? ????ℎ ??? ??? ????ℎ? ??????? ??? ??? ????, ??? ?? ??? ????ℎ?? ????, ??? ??? ????? ???? ??? ?? ??? ???? (???) ???????? ????, ??? ??? ?????ℎ??? ??? ???? ??ℎ???, ??? ????? ??? ???ℎ??? ??? ?? ??? ????ℎ?? ??ℎ?????? ???? ??? ??? ??? ?????? ???? ??????ℎ??? ??? ????ℎ??? …«).[1] Zastavna pogodba ni pomembna samo zaradi svoje vsebine, ampak so za zgodovino Celja izjemnega pomena tudi ostali zapisani podatki. Listina namreč prinaša prvo pisno omembo Celja kot trške naselbine, prav tako pa tudi prvi pisni omembi dveh eminentnih grajskih poslopij – Starega gradu in stolpa, ki ga danes poznamo pod imenom Knežji dvor.
Pri tem je potrebno poudariti, da zametki celjskega Starega gradu segajo v drugo polovico 12. stoletja. Tudi Celje se je zagotovo že vsaj nekaj desetletij prej ponašalo s trškim statusom. Vendar pa prav ??????? ??????, ??. ???????? ???? ??????̌? ???? ????? ?????? ??? ???????.
Več o tem si lahko preberete v knjigi ?̌?????̌?? ????????? ?????? ???????, ki je izšla pred kratkim in jo lahko kupite v naših muzejskih trgovinah.
[1] ??????, ??? ?????? ??? ??????, ???. 120, ?̌?. ?.
*slika: List iz originalne listine s prvo pisno omembo Celja. Vir: Avstrijski državni arhiv.