80 let od smrti Karla Destovnika – Kajuha: MNZ Celje hrani posebno dragocenost


Na današnji dan je leta 1944 na Žlebnikovi domačiji v Šentvidu nad Zavodnjami umrl Karel Destovnik, s partizanskim imenom Kajuh, slovenski pesnik, prevajalec in narodni heroj. Rodil se je 13. decembra 1922 v Šoštanju.

Kajuh je začel pesniti že v nižji gimnaziji, ki jo je obiskoval v Celju. Avgusta 1943 je odšel v partizane in postal vodja kulturniške skupine XIV. divizije.
V nemogočih razmerah je 18. novembra 1943 v na pol prepereli baraki v Starih Ogencah na Notranjskem izšla njegova prva pesniška zbirka »Pesmi«, razmnožena v 38 izvodih. Likovno jo je opremil kipar Janez Weiss-Belač, pesnikov prijatelj in prav tako član kulturniške skupine, s strojem na kolenih pa jo je po pesnikovem nareku tipkala plesalka in soborka Marta Paulin – Brina.

V Muzeju novejše zgodovine Celje hranijo originalni izvod Kajuhove zbirke pesmi, z lastnoročnim posvetilom pesnika soborki Brini.

Podrobneje o Kajuhu
Zadnja fotografija pesnika Karla Destovnika Kajuha, vodje kulturniške skupine 14. divizije, Paški Kozjak, 16. 2. 1944

Bil je prvi otrok Marije Vasle in Jožeta Destovnika. Vzdevek Kajuh je dobil po imenu rojstne hiše svojega deda v Skornem pri Šoštanju. Po OŠ v Šoštanju (1928–1933) je obiskoval gimnazijo v Celju, kjer so ga 1940 izključili zaradi komunističnih idej; šolanje je nadaljeval v Mariboru. Od 1934 bil aktiven član komunistične mladinske organizacije (SKOJ), poverjenik Slovenske mladine (za Šoštanj in delno za celjsko gimnazijo). Bil je aktiven v protifašističnih akcijah šoštanjskega Sokola.

Karel Destovnik – Kajuh

V začetku 1941 so ga internirali v taborišče Ivanjica v Srbijo. Ob napadu na Jugoslavijo je odšel s prostovoljci v Zasavsko hribovje; bil zaprt v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, kjer je napisal Nenapisano pesem iz ječe, prvo sl. pesem, ki jo je navdihnilo trpljenje v zaporu. Septembra 1941 je ilegalno bival v Ljubljani in se vključil v NOB. Avgusta 1943 je odšel v partizane in bil vodja kulturniške skupine v XIV. udarni diviziji. Konec 1943 je v Starih Ogencah nad Juriščami divizijska tehnika razmnožila zbirko njegovih Pesmi (v 38 izvodih, opremil Janez Weiss – Belač).

Januarja 1944 je odšel z divizijo čez Hrvaško na Štajersko in bil 22. februarja ustreljen na Žlebnikovi domačiji v Šentvidu nad Zavodnjem pri nenadnem napadu nemške izvidniške patrulje; istega leta je izšla posthumna izdaja njegovih pesmi.

Delo
Naslovnica stripa o Kajuhu

Pesmi je začel pisati v nižji gimnaziji in objavljati leta 1938 v Slovenski mladini, pozneje v Srednješolcu, Mladem Prekmurcu in Sodobnosti; hkrati je sodeloval v naprednem kulturnem in političnem življenju v Šoštanju. 1940 je napisal cikel Žalostnih in se pričel zanimati za pesništvo Majakovskega, ki ga je močno motiviralo. Pesem Stara žalostna pomeni Kajuhov največji predvojni literarni uspeh. V mariborskem obdobju je pričel pisati eseje (o nalogah sodobne poezije); kot prevajalec je sodeloval pri Knjigi za vsakogar (o sodobni ruski književnosti) ter prevedel dve črtici Maksima Gorkega. 1942 pripravil pesniško zbirko Markacije in z B. Štihom pisal dramo Mati. Pesmi s tematiko NOB je objavljal v Mladi Sloveniji, Slovenskem poročevalcu, Naši ženi, Setvi idr. Osrednji pesniški navdih so mu bila načela OF in ideja novega sveta. Pesniški vrh je dosegel v polemični Slovenski pesmi, ciklusu Ljubezenske in nekaterih značilnih ženskih pesmih (Kje si, mati, Materi padlega partizana, Materi treh partizanov, Dekle v zaporu). Prva tiskana izdaja njegovih pesmi je izšla v Klopčičevem uredništvu leta 1945 v Ljubljani. Po vojni je izšlo preko trideset različnih izdaj njegovih pesmi in veliko prevodov v druge jezike. Številne njegove pesmi so uglasbene.

Vir: Kamra.si

Govoré, da bo še bolj hudo,
da bodo si klicali iz gore v goro:
»Človek, človek, si ostal?
Rad bi roko ti podal!«
Pa ne bo nikogar, da bi se odzval! …
Pravijo, da bo tako …
Mi ne vérujemo v to!
Jaz bom še ostal,
ti boš še živel,
ker ne more misel
spremeniti se v pepel.
Prav zato, tovariš, boš ostal,
in z gora pošiljal boš pozdrav!
Klical boš ljudem,
mrtvim boš roko podal,
živim pa se boš odzval!
Z njimi boš tovarišev ubitih
njive preoral!
Karel Destovnik Kajuh (Ne klonimo, tovariši)