Celjska ljubiteljska kultura se seli v nekdanji Slomškov dom


Na zadnji redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje v tem mandatu, je bila vendarle uslišana tudi celjska ljubiteljska kultura. Do sredine naslednjega leta bodo namreč društva ljubiteljske kulture v Celju dobila svoje stalne prostore. Ti se bodo nahajali v Kajuhovem domu (nekdanjem Slomškovem domu), zraven stare ekonomske šole na Vodnikovi ulici.

Zadnja leta so celjski kulturniki redno opozarjali na prostorsko stisko, s katero se ubada celjska ljubiteljska kultura. Na sejah Mestnega sveta Mestne občine Celje je bila pri pobudah po rešitvi te problematike še posebej vztrajna mestna svetnica Marijana Kolenko, sicer ravnateljica OŠ Lava in gonilna sila številnih humanitarnih in drugih projektov v Celju. Vztrajno opozarjanje na prostorsko stisko društev, ki se v Celju ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo, pa je naposled vendarle padlo na plodna tla.

Na današnji zadnji redni seji tega sklica mestnega sveta, je namreč podžupanja Breda Arnšek naznanila, da je Mestna občina Celje, skupaj s strokovnimi službami, našla rešitev. Kot je dejala so imeli na občini vseskozi posluh za to perečo problematiko, a niso želeli sprejemati odločitev, ki bi problematiko rešile zgolj kratkoročno. Kot je dejala, so po vseh prostorskih, časovnih, kadrovskih in finančnih usklajevanjih prišli do skupne dolgoročne rešitve, to je, da se ljubiteljska kulturna društva selijo v Kajuhov dom ob nekdanji ekonomski šoli na Vodnikovi ulici.

Dodala je, da je izvajalec za groba gradbena dela pri sanaciji kletnih prostorov, kjer bodo imela društva po novem svoje prostore, že izbran ter bo v delo uveden še ta teden, dela pa naj bi bila končana pred letošnjim decembrom. Ob tem je Arnškova naznanila tudi, da se je hkrati pojavil tudi interesent za najem pritlične etaže te stavbe. V ta namen naj bi občina kmalu izvedla javno naročilo za najem. Ko bo novi najemnik potrjen, pa naj bi se začela tudi obnova notranjosti kletne etaže in pritličja. Prav tako naj bi bila obnovljena fasada in parkovno območje okoli stavbe. Kajuhov dom bi tako znova zaživel v prvi polovici leta 2023.

Ob tem je župan Bojan Šrot dodal, da občina čaka tudi uradno odločitev Fakultete za logistiko glede stavbe nekdanje ekonomske šole, za katero se fakulteta zanima že nekaj let. Kot je dejal Šrot so pogoji Mestne občine Celje, da objekt na Vodnikovi prodajo po nabavni vrednosti, novi lastnik pa bi si ga nato uredil sam.

B.S.