Celjski strop kot evropska mojstrovina podprt z monografijo


Utrinek s predavanja v Knežjem dvorcu; vir foto: PMC

Konec prejšnjega meseca je v Pokrajinskem muzeju Celje tamkajšnja kustosinja Gabrijela Kovačič predstavila svojo prvo knjigo, strokovno monografijo z naslovom “Celjski strop, evropska mojstrovina”.

Po uvodni predstavitvi so se obiskovalci iz Barbarine dvorane Knežjega dvorca preselili v Staro grofijo in si še v živo ogledali Celjski strop.

Gabrijela Kovačič; vir foto: PMC

V knjigi je zbrano dosedanje znanje o Celjskem stropu, z željo, da se vsem, ki jih tema zanima, omogoči dostop do informacij, literature in virov, zbranih na enem mestu. Vključene so tiste relevantne strokovne obravnave, ki so bile do izida knjige javno objavljene v tiskani obliki. Nekatere ugotovitve in podatki so objavljeni prvič, nekatere starejše ugotovitve in teze pa so na podlagi interdisciplinarnega raziskovanja dopolnjene in nadgrajene.

Celjski strop; vir foto: PMC

Celjski strop je ena najbolj zagonetnih monumentalnih umetniških stvaritev v Sloveniji, ki se že 400 let upira zobu časa ter priča o uspešnosti, razgledanosti in vplivnih povezavah družine grofov Thurn-Valsassina. Naslikan je v tehniki tempere na platno in je še vedno in situ ohranjen na svojem prvotnem mestu v dvorani Stare grofije v Celju.