Igralski ansambel celjskega gledališča želi menjavo upravnice


Po koronskem letu, ko je gledališka kultura praktično zastala, so v Slovenskem ljudskem gledališču Celje očitno na dan privrela trenja, ki vrhunec doživljajo nekaj tednov pred odločanjem o izbiri upravnika celjskega gledališča za naslednje mandatno obdobje.

Gledališče Celje sicer že od leta 2007 vodi Tina Kosi, a je, kot kaže po 14 letih izgubila zaupanje svojega igralskega ansambla. Večina njegovih članov naj bi namreč nasprotovala njenemu ponovnemu imenovanju za upravnico gledališča.

Igralski ansambel upravnici očita slabo umetniško in kadrovsko vodenje gledališča, ta pa vse očitke zavrača in ocenjuje, da je jedro igralskega ansambla še vedno stabilno.

Gledališče Celje je 6. decembra 2020 praznovalo 70-letnico profesionalnega delovanja. Gledališče je bilo ustanovljeno 6. decembra 1950. Prva premiera poklicnega ansambla pa je bila 17. marca 1951, in sicer uprizoritev Mire Puc – Mihelič Operacija v režiji Toneta Zorka.

Dolgoletni upravnici Slovenskega ljudskega gledališča Celje Tini Kosi se septembra naslednje leto izteka tretji mandat vodenja celjskega gledališča, na čelu katerega pa si želi ostati tudi v naslednjem petletnem mandatu. Na nedavno zaključen razpis za upravnika SLG Celje sta namreč prispeli dve kandidaturi, eno izmed teh je oddala sedanja upravnica Kosi. A kot kaže bo tokrat pot do še četrtega mandata nekoliko zahtevnejša. Te dni se ji je namreč zgodil javni upor dobršnjega dela igralskega ansambla.

Ti upravnici očitajo, da je celjsko gledališče pod njenim vodenjem nazadovalo tako kadrovsko, kot tudi umetniško. Slednje po mnenju celjskih igralcev potrjuje tudi dejstvo, da je celjsko gledališče v času njenega vodenja na Boršnikovem srečanju sodelovalo z zgolj sedmimi tekmovalnimi predstavami, medtem ko je bila participacija v tekmovalnem programu nekaterih drugih slovenskih gledališč tudi več kot trikrat večja. Prav tako se s strani igralcev slišijo očitki, da je SLG Celje odrezano tudi od Tedna slovenske drame. Večinski del 19-članskega igralskega ansambla naj bi bil sicer z delom Tine Kosi nezadovoljen že nekaj let.

Na drugi strani upravnica Tina Kosi vse očitke zavrača in jih sprejema s presenečenjem, saj naj bi za nezadovoljstvo igralcev izvedela iz medijev. Še vedno je prepričana, da je jedro igralskega ansambla stabilno.

“Za letošnje leto imamo strokovno oceno strokovne komisije ministrstva za kulturo vrhunsko, tudi v prejšnjih letih je bila vedno vrhunsko, sicer pa vsaj kvalitetna. V času mojega vodenja so gledališče, njegovi posamezniki in njegove predstave prejeli več kot 80 stanovskih nagrad v državi in tujini,” pa je nedavno za TV Slovenija v odzivu na očitke povedala Tina Kosi.

Za mesto upravnika SLG Celje prispeli dve kandidaturi

Mestna občina Celje je kot ustanoviteljica 21. aprila objavila razpis za upravnika gledališča, 7. maja pa je razpis podaljšala do 14. maja 2021. Do tega datuma sta na razpis prispeli dve kandidaturi. Eno izmed teh je oddala dosedanja upravnica Tina Kosi. Izbranemu kandidatu bo mandat sicer začel teči 1. septembra 2022.

Za komentar glede trenutnega dogajanja v Gledališču Celje smo zato zaprosili tudi ustanoviteljico celjskega gledališča Mestno občino Celje. Pričakovano na občini trenutnega dogajanja niso želeli komentirati in so podali zgolj formalni odgovor glede postopkov imenovanja oz. kot so zapisali, “upravnika imenuje Mestni svet Mestne občine Celje na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta. Če svet zavoda oziroma strokovni svet ne podata mnenja v roku 30 dni od dneva, ko sta bila zanj zaprošena, se šteje, da je mnenje pozitivno.

Po pridobitvi mnenja sveta zavoda in strokovnega sveta ali po poteku roka za njuno pridobitev pristojno delovno telo ustanovitelja (Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade) predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Celje kandidata za upravnika. Upravnik bo imenovan na junijski seji, 22. 6. 2021, zato v tej fazi o imenih ne bi govorili, prav tako dogajanja ne bi komentirali.”

Iz Gledališče Celje so nam medtem sporočili, da je upravnica odsotna in bo zadevo komentirala takoj ob vrnitvi na delo. Prav tako še čakamo na odziv s strani predstavnikov igralskega ansambla.

Sodelujte v anonimni anketi o zadovoljstvu z Gledališčem Celje Create your own user feedback survey

B.S.