Končana gradnja zunanjega dvigala pri Stari grofiji v Celju


Nedavno so bila končana gradbena dela za prvo fazo prenove Stare grofije, ki so vključevala izgradnjo zunanjega dvigala in strojnico za klimatizacijo razstavnih prostorov. Vrednost gradbenih del je znašala približno 600 tisoč evrov.

Kot so sporočili z Mestne občine Celje bo v prihodnjih dneh opravljen še tehnični pregled, ki je predpogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja. Na MOC načrtujejo tudi nadaljevanje prenove z ureditvijo podzemnega objekta za zaščito in prikaz arheoloških ostalin rimske vile, osvetlitvijo arkadnih hodnikov in obnovo fasade Stare grofije, ki sicer sodi v upravljanje Pokrajinskega muzeja Celje.

Še en pogled na novo dvigalo pri Stari grofiji; foto: MOC

Projekt za izgradnjo zunanjega dvigala ter zaščito in prezentacijo arheoloških ostalin v kletnih prostorih Stare grofije je pomemben za ohranjanje kulturne dediščine in izboljšanje dostopnosti za ogled dragocenih zbirk. S pomočjo zunanjega dvigala si bodo zbirke lahko ogledovale tudi gibalno ovirane osebe.

Zunanje dvigalo bo namenjeno večji dostopnosti do vseh etaž Stare grofije. Dvigalo je oblečeno v zrcalne plošče, ki lahko služijo tudi kot umetniški element, dopolnjujejo arhitekturo Stare grofije in ji dajejo dodatno razsežnost.

Pri MOC so poudarili: “Zrcaljenje okolice v dvigalu poudari lepoto in posebnost okolice ter ustvari harmonično povezavo med Staro grofijo in savinjskim nabrežjem.”

Po mnenju arhitekta Nandeta Korpnika tovrstno zunanje dvigalo prispeva k estetskemu in vizualnemu dojemanju arhitekture ter ustvari edinstveno in nepozabno arhitekturno izkušnjo.

Še tretji pogled na novo dvigalo pri Stari grofiji; foto: MOC

V sklopu prve faze projekta je bila na vrhu konstrukcije zunanjega dvigala nameščena tudi strojnica, ki bo omogočala klimatizacijo razstavnih prostorov za dolgoročno ohranjanje umetniških del. Za celotno kletno etažo so izvedeni vsi ukrepi za požarno varnost, kar je ključno za varovanje objekta in vseh kulturnih dragocenosti v njej.

Projekt so začasno zaključili v tej fazi, na MOC pa čakajo na uporabno dovoljenje za dvigalo.

Druga faza predvideva še ureditev razstavnih prostorov za »in situ« prikaz arheoloških ostalin rimske vile, ki so bile najdene ob prenovi Muzejskega trga, vključno z vso potrebno razsvetljavo, osvetlitev arkadnih hodnikov in obnovo fasade celotne Stare grofije.