Mednarodni arhivski teden Zgodovinski arhiv Celje obeležuje z zgodbo o železniški nesreči slovitega Orient Ekspresa pri Rajhenburgu leta 1929


Ob praznovanju Mednarodnega arhivskega tedna, ki ga na pobudo Mednarodnega arhivskega sveta letos arhivi po celem svetu obeležujemo med 6. in 10. junijem 2022, Zgodovinski arhiv Celje in Mestni arhiv iz Iepra (Belgija) že tretjič predstavljata projekt International Archives Week Challenge, ki združuje arhivske institucije znotraj Evropske unije. Projekt vseskozi raste, v prvem letu je sodelovalo 11 arhivov, lani se je na temo kolesarjenja vključilo 16 arhivov, v letu 2022 pa jih sodeluje že 21.

Sodelujoči arhiv izbere en kos arhivskega gradiva na razpisano temo ter ga predstavi. Urednika publikacije dr. Rik Opsommer in dr. Borut Batagelj sta za letošnjo temo izbrala železnice in k sodelovanju povabila po en arhiv iz posamezne države Evropske unije. Z izbrano tematiko, ki se vselej izkazuje tudi z motivom povezovanja, arhivi ob svojem prazniku izpostavljajo pomen delovanja arhivov, predstavljajo raznoliko in bogato gradivo, ki ga hranijo ter s tem opozarjajo na zelo pomembno in ključno vlogo, ki jo imajo arhivi v družbi.

Muzeji železnic in ljubitelji vlakov po vsej Evropi hranijo obsežne zbirke železniškega gradiva, manj znano pa je, da tudi arhivi lahko nudijo vpogled v veliko podobnih dokumentov. Vsak od 21 sodelujočih arhivov je tako izbral po svoji presoji reprezentativen kos gradiva. Najstarejši zabeleženi dokumenti izvirajo iz sredine 19. stoletja, ko je železnica postala način prevoza par excellence. Drugi arhivski zapisi kažejo, da so vlaki skozi 20. stoletje bili in ostali fascinantno prevozno sredstvo.

ZAC o železniški nesreči slovitega Orient Ekspresa pri Rajhenburgu

Brošura vsebuje fotografije in risbe lokomotiv, vlakov in zgradb železniških postaj. Skozi predstavljene kose se obravnava tudi več administrativnih dokumentov, kot je objava znižanih cen vlakov ali pravno poročilo o železniški nesreči. Sklicevanja na mednarodne železniške povezave, pretekle in sedanje, kot sta Orient Express ali Južna železnica kažejo, da so bili vlaki odlično sredstvo povezovanja evropskih dežel. Pogled v notranjost vojaškega vlaka ali omemba strateške proge Krakov-Lvov nam daje vedeti, da imajo vlaki pomembno vlogo tudi v kriznih časih. Objava iz 19. stoletja o vpisu delnic v železniškem podjetju pa namiguje na večno razpravo o tem, ali naj bi železnice financiral javni ali zasebni sektor. Projektne risbe za gradnjo železniških prog in železniškega skladišča ali fotografija vlakovnega viadukta prikazujejo tehnično napreden značaj železnic. Strojevodja »modre krvi« v lokomotivi, delavci v delavnici za popravilo vlakov, vozna karta in častna diploma za postreščka na postaji so primeri gradiva, ki izkazujejo celostno podporo železnici in potnikom vlakov. Vsak predstavljen kos gradiva zase predstavlja po vsebini unikatno zgodbo, ki bi jo bilo vredno podrobneje raziskovati, vsi kosi združeni v »železniško kompozicijo« pa predstavljajo pestro pripoved, v kateri lahko iščemo številne podobnosti, a obenem tudi posebnosti vezane na historično in kulturno ozadje nastanka gradiva.

Za publikacijo so prispevali gradivo štajerski deželni arhiv iz Gradca (Avstrija), mestni arhiv iz Iepra (Belgija), centralni državni arhiv iz Sofije (Bolgarija), državni arhiv v Pazinu (Hrvaška), državni arhiv iz Cipra, mestni arhiv iz Kopenhagna (Danska), filmski oddelek estonskega državnega arhiva, Pokrajinski arhiv iz Plzna (Češka), finski državni arhiv, mestni arhiv iz Saint-Omerja (Francija), mestni arhiv iz Göppingena (Nemčija), osrednji grški arhiv iz Aten, madžarski državni arhiv iz Kecskemeta, arhiv iz Corka (Irska), državni arhiv iz Gorice (Italija), latvijski državni arhiv, mestni arhiv iz Luksemburga, državni arhiv iz Malte, arhiv iz Haarlema (Nizozemska), državni arhiv iz Varšave (Poljska) in Zgodovinski arhiv Celje, ki se v publikaciji predstavlja s fotografijo in predstavitvijo njenega konteksta ob železniški nesreči slovitega Orient Ekspresa pri Rajhenburgu leta 1929. Zgodba z virom je podrobneje predstavljena v rubriki Iz hiše pisanih spominov.

Rezultat projekta je predstavljen v elektronski publikaciji v angleškem jeziku, ki je dostopna tukaj.

(vir besedila: ZAC)