Na celjskem Starem gradu obnavljajo palacij in načrtujejo nove vsebine


Na celjskem Starem gradu so trenutno v teku obnovitvena dela, in sicer gre za sanacijo kamnitih fasadnih zidov romanskega palacija.

Vrednost del, ki bodo zaključena prihodnje leto, znaša nekaj manj kot 375 evrskih tisočakov, polovico vrednosti bo prispeval proračun Ministrstva za kulturo, polovico pa celjska blagajna. Nadzor nad delom izvaja območje enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Sanacija kamnitih fasad je pomembna tudi zaradi načrtovane nadaljnje obnove grajskega jedra. V prihodnje bo privlačnost Starega gradu namreč dopolnjena s projektom Grajske poti v vrednosti 557 tisočakov, ki ga v skoraj dveh tretjinah sofinancira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Projekt obsega več ureditev, med katerimi so nove povezovalne poti ter tematske točke, počivališča z ustrezno opremo, razgledne ploščadi nad plezališčem, dva vhodna portala s ploščadmi ob vstopu v grad ter digitalne nadgradnje, ki vključujejo vsebinske tematske točke ob obstoječi Pelikanovi poti.