Obletnica izida predhodnice osrednjega regijskega časopisa


Na današnji dan je leta 1945 je izšla prva številka Nove poti, predhodnice današnjega Novega tednika.

Malo Celjanov se še spominja 2. juni­ja 1945, ko so lahko za samo 0,20 RM (Reichsmarke – nemška okupacijska valuta) ku­pili prvo številko. V podnaslovu je novo glasilo nosilo ime »Informacijski vestnik OOOF Celje« in to je po­menilo, da je bilo namenjeno obvešča­nju »širokih ljudskih množic«. Da ni šlo le za obveščanje, ampak predvsem za »osveščanje« je izražal že naslov – Nova pot. Porušene domovine ni bilo dovolj samo obnoviti, treba jo je bilo tudi popolnoma prenoviti in časnik naj bi uvajanju novega družbenega reda odigral pomembno mobilizatorsko vlogo.

Začetno delovanje uredništva in do­pisnikov je težko orisati, kajti iz tega obdobja ni ohranjenega nobenega ar­hiva. Po pripovedi prve urednice Lidije Po­trč – Dunje, ki si je prve izkušnje s časnikarstvom pridobila po načelu »znajdi se, kakor veš in znaš«, ga tudi ni bilo. Prve številke Nove poti naj bi po lastnih besedah pripravila kar sama, kasneje pa sta ji pomagala še dva dijaka s prav tako partizanskimi izkušnjami. Njunih imen se danes žal ne spominja nihče več in prav tako ne ostalih piscev, saj so bili članki večinoma nepodpisani; v najboljšem primeru so se avtorji podpisovali z inicialkami.

S svojimi prispevki je Nova pot po­krivala celotno celjsko regijo, Zasavje in Slovenj Gradec. Precej slaba, lah­ko bi rekli diletantska organizacija uredništva in skromna kadrovska za­sedba sta narekovali enostavno za­snovo časnika. Poročila o obnovi do­movine in vračanju Slovencev iz ujet­ništva, boj proti še vedno navzoče­mu sovražniku, tedenski politični pre­gledi, razne objave in razglasi, to so bile teme, ki jih je urednica tedensko uspela pripraviti za osem strani No­ve poti.

Zapisal: Branko Goropevšek

Vir: Kamra.si