Obletnica obnove svoboščin Teharčanom


Na današnji dan je leta 1537 nadvojvoda Ferdinand je teharskim plemičem znova obnovil in potrdil svoboščine.

Teharje imajo bogato zgodovino. V pisnih virih se prvič posredno omenjajo že v 12.stoletju. Krajevna zgodovina je tesno povezana s celjskimi grofi, saj so si Teharčani pridobili poplemenitenje. Po legendi naj bi Celjski grof Ulrik II. rad zahajal k teharskim dekletom. Pri enem takšnem nočnem pohodu so ga teharski fantje ujeli in pridržali. Grof je v želji, da bi si prihranil sramoto, Teharčanom ponudil odkupnino, vendar je fantje niso sprejeli. Grofa so spustili šele, ko jim je obljubil, da jih bo poplemenitil in jim iz svojega grba podelil dve zvezdi. To legendo sta uporabila tudi Benjamin Ipavec za prvo slovensko opero Teharski plemiči in Ferdo Kočevar za pripovedko Mlinarjev Janez.

Po izumrtju celjskih grofov je nadvojvoda Ferdinand 25. maja 1537 teharskim plemičem znova obnovil in potrdil svoboščine. Na ta dan Krajevna skupnost Teharje tudi praznuje svoj krajevni praznik.

Vir: Kamra.si