Obletnica odprtja dekliške meščanske šole v Celju


Dom III. osnovne šole Celje je markantna zgradba na Vodnikovi ulici 4, ki že več kot stoletje zaznamuje zgodovino Celja. Vzdrževano poslopje in urejena okolica prikrivata njeno resnično starost, ki jo sicer izdajata slog in način gradnje, značilna za pozno 19. in zgodnje 20. stoletje prejšnjega tisočletja. Začetek njene zgodovine sega v leto 1898, ko se je na pobudo komisije, zadolžene za izgradnjo novega šolskega poslopja, začelo načrtovanje gradnje. Leta 1903 je mestni občinski svet sklenil, da je Ulica ob jarku (danes Vodnikova ulica) najprimernejša lokacija za novo zgradbo.

Celjski veljaki so novo šolo slovesno odprli 17. septembra 1905. 

V dekliško ljudsko in dekliško meščansko šolo je bilo takrat vpisanih 460 učenk, predvsem Nemk. Slovenščina je postala učni jezik šele 1. marca 1919, ko je bila ustanovljena dekliška meščanska šola, v kateri je poučevala tudi pesnica Anica Černej. Zgradba III. osnovne šole Celje je v času obeh vojn služila potrebam vojske in bila poškodovana, zato jo je bilo treba po 2. svetovni vojni skoraj povsem prenoviti. Že 1. septembra 1946 so šolo začeli obiskovati dijaki moške in ženske nižje gimnazije, ki sta se leta 1950 združili v II. gimnazijo v Celju. Ta je v zgradbi delovala do ukinitve leta 1958, ko je bila ustanovljena III. osnovna šola Celje, ki je tu še danes. Ob praznovanju zmage nad fašizmom, 9. maja 1965, je predstavnik Zveze borcev Dušana Kraigherja predlagal, naj se šola preimenuje v Osnovno šolo I. celjske čete, kar je potrdila Skupščina občine Celje, in to ime je šola nosila od 1. septembra 1966 do 1. septembra 1991. Zgodovina zgradbe je le del zgodbe, ki jo najdemo v šolskih kronikah. Pomembnejši in zanimivejši del zgodbe III. osnovne šole Celje pišemo delavci šole, z nami pa učenci in starši. Vse od ustanovitve pred 60 leti se trudimo, da smo uspešni in prepoznavni, zato šola že desetletja velja za ugledno vzgojno-izobraževalno ustanovo. Zaposleni na šoli menimo, da so posredovanje znanja, razvijanje odgovornosti in samostojnosti ter oblikovanje dobrih medsebojnih odnosov ključne naloge vsakega vzgojno-izobraževalnega zavoda, zato ostajamo zvesti tem vrednotam. Vizijo šole izraža slogan »Odgovorno do znanja«, za katerega verjamemo, da je vodilo napredne družbe. Naša razvojna vizija je jasna. Vodi k dobremu – k boljši prihodnosti za vse. S sodobnimi pristopi k učenju in s spodbujanjem vseživljenjskega učenja pripravljamo učence na izzive moderne globalne družbe.

Zapisal: Aleksander Verhovšek

Vir: Kamra.si