Obletnica rojstva zaslužnega čebelarja za Štajersko


Na današnji dan se je leta 1875 v Gorici rodil Henrik Peternel, duhovnik in čebelarski učitelj. Umrl 25. februarja 1951 v Bukovžlaku pri Celju.

Henrik Peternel je bil duhovnik, čebelar, čebelarski učitelj in praktik, ki ima velike zasluge za razmah in razvoj čebelarstva ter čebelarske stroke na Štajerskem. Njegova zasluga je tudi razmah čebelarstva v nekdanji občini Teharje, predvsem v Bukovžlaku.

Rodil se je v Gorici očetu Slovencu in materi Čehinji, kjer je študiral teologijo in bil leta 1898 posvečen za duhovnika. S čebelarjenjem je začel v kraju Cerkno, kjer je služboval. Na Štajersko je prebežal leta 1917 zaradi slovenske narodne zavesti, pomoči in zavzemanja za človeško ravnanje z ranjenci, tudi italijanskimi vojaki med 1. svetovno vojno na soškem bojišču. Na Štajerskem je opravljal duhovniško službo v Črešnjicah pri Frankolovem. Po upokojitvi leta 1926 se je naselil v Bukovžlaku, kjer je kupil svoje posestvo, uredil čebelnjake in se posvetil čebelarjenju.
Henrik Peternel ima zasluge tudi za razvoj čebelarske društvene organizacije in čebelarskih strokovnih listov na Štajerskem. Od leta 1929 je bil član odbora Čebelarskega društva za Slovenijo, v letih 1930–1939 podpredsednik Čebelarskega društva za Slovenije in predsednik celjske zveze čebelarskih podružnic. Postavil je tudi temelje čebelarski zadrugi v Celju. Bil je tudi urednik čebelarske revije Čebelarski obzornik, objavil pa je tudi vrsto čebelarskih strokovnih člankov ne samo v slovenskih, ampak tudi v tujih revijah. Ob čebelnjakih je večkrat tudi predaval in organiziral različna tematska srečanja. Med 2. svetovno vojno je bil izgnan s strani nacističnih oblasti na Hrvaško. Po prihodu iz izgnanstva je ponovno prevzel mesto predsednika Čebelarske zadruge za Slovenijo v Celju, vendar je z mesta predsednika odstopil leta 1948 zaradi slabega zdravja. Umrl je februarja 1951 in je pokopan na celjskem mestnem pokopališču, v grobnici celjskih opatov in duhovnikov.

Da je bil velik ljubitelj in poznavalec čebelarstva, dokazuje tudi njegov zapis v oporoki: »Za čebele drobne zvesto je skrbela moja roka. Nadaljujte moje delo, to je moja oporoka«. Po njem je danes poimenovano Čebelarsko društvo »Henrik Peternel« Celje. Celjsko čebelarsko društvo mu je leta 1958 postavilo spominsko tablo na društvenem čebelnjaku v Zagradu.

Avtor besedila: Matej Ocvirk

vir: Kamra.si, naslovna slika: spominska plošča Henriku Peternelu na zadružnem čebelnjaku Čebelarskega društva Henrik Peternel Celje v Zagradu