Obletnica smrti nekdanjega celjskega župana in deželnega poslanca


Na današnji dan je leta 1957 v Celju umrl dr. Juro Hrašovec, politik, pravnik in celjski župan. Rodil se je 6. julija 1858 v Sisku. 

Dr. Juro Hrašovec pomeni eno najbolj karizmatičnih osebnosti celjske splošne in zlasti politične zgodovine. Rojen je bil v Sisku, gimnazijo je obiskoval v Celovcu in Salzburgu, pravo študiral v Gradcu in doktoriral leta 1879.

Že kot dijak je postal narodno zaveden, kasneje pa se je profiliral v sodelovanju z najbolj znanimi slovensko usmerjenimi osebnostmi tistega časa: Josipom Sernecem, Mihaelom Vošnjakom, Josipom Žičkarjem, Ivanom Dečkom itd.

Leta 1889 se je kot odvetnik preselil v Celje, postal odbornik in kmalu predsednik Narodne čitalnice, odbornik in predsednik Celjske posojilnice, eden od ustanoviteljev Južnoštajerske hranilnice in deželni poslanec. Med drugim je dosegel ustanovitev kmetijske šole v Šentjurju, meščanske šole v Žalcu in med svojim 28-letnim predsedovanjem šolskemu svetu za celjsko okolico tudi postavitev Deške okoliške šole leta 1927. Njegovo več kot 60-letno javno delo v Celju in njegovi okolici je bilo zlasti posvečeno ohranjanju slovenske gospodarske, politične in kulturne moči. Za prvega slovenskega župana v Celju je bil izvoljen 18. maja 1921 na listi Jugoslovanske demokratske stranke. Delo župana je opravljal do leta 1927.

Biografsko geslo je pripravil Janko Germadnik

Vir: Kamra.si