Razstava ob stoletju celjskega znamkoljublja


V tem letu mineva sto let, odkar so se prvič zbrali celjski filatelisti. V čast obletnici so v prejšnjem tednu odprli priložnostno razstavo.

Žigi, znamke, koleki, nalepnice, razglednice, dopisnice, zalepke, povratnice in ostale, v poštnem prometu uporabljane vrednotnice in obrazci so na voljo na ogled v prostorih Zgodovinskega arhiva Celje.

Razstava ob stoletnici v Zgodovinskem arhivu Celje: Filatelija v arhivih, arhivi v filateliji / Vir: fb Zgodovinski arhiv Celje
Utrinek z odprtja razstave (foto: Zgodovinski arhiv Celje)

Avtor razstave je arhivski svetnik dr. Bojan Himmelreich, ki je obenem tudi filatelist in član Filatelističnega in numizmatičnega kluba Celje. Društvo z eminentno stoletno tradicijo tudi promocijsko sodeluje v sklopu razstave.

Razstava je sestavljena iz treh vsebinskih sklopov. V prvem je predstavljeno delovanje celjskih ljubiteljev znamk, v drugem delu si obiskovalci lahko ogledajo gradiva v fondih in zbirkah javnih arhivov, v tretjem pa je na ogled zbirka materialov, ki so ga izdale poštne uprave po svetu na temo arhivistike.

“Izdaj ob obletnicah obstoja arhivov in predstavitvi njihovih zgradb, dela in zakladov, ki jih varujejo ter organiziranju prireditev, je mnogo.je o razstavi povedal direktor arhiva dr. Borut Batagelj. “Pričajo o pomenu arhivske dejavnosti in s poštnimi izdajami na to temo tudi o tem, kakšen odnos ima družba do nje.

Filatelija v Celju okroglih sto let

Prvo filatelistično združenje v Celju je nastalo v januarju leta 1923, in je delovalo pod imenom Orient. Kmalu po nastanku je društvo sicer prenehalo z delovanjem, leta 1935 pa so se filatelisti znova povezali v društvo, tokrat pod imenom Celeja.

Po 2. svetovni vojni je v Celju delovala podružnica Filatelistične zveze Slovenije, ki se je kasneje preoblikovala v Filatelistično društvo Celje. Leta 1957 pa je bilo ustanovljeno še eno filatelistično združenje, in sicer Filatelistični klub Merkur, kasneje Filatelistično društvo dr. Ivana Ribarja.

Danes na področju Celja deluje Filatelistični in numizmatični klub Celje, katerega predsednik je Igor Topole.

Razstava ob stoletnici v Zgodovinskem arhivu Celje: Filatelija v arhivih, arhivi v filateliji / Vir: fb Zgodovinski arhiv Celje
Na razstavi so med drugim na ogled stari poštni žigi (foto: Zgodovinski arhiv Celje)

Razstava, ki tokrat ne gostuje v razstavišču, ampak je simbolično umeščena v prostor med arhivskimi depoji in avtorjevo pisarno, je na ogled v času uradnih ur arhiva do 14. aprila.

Ob razstavi je bil na dan odprtja v Zgodovinskem arhivu Celje na voljo tudi uradni poštni žig dneva. Zgodovinski arhiv Celje pa je izdal ob tem tudi priložnostno publikacijo (v 299 oštevilčenih izvodih), izmed katerih jih bo nekaj mogoče na ta dan nasloviti in poslati na izbrane naslove.

Za vse ljubitelje znamk pa je zanimivo tudi, da je pred kratkim izšla priložnostna znamka, ki obeležuje 700 let prve omembe Celja.