V Celju po knjigo tudi v Mestni gozd


V svetu, ki se hitro spreminja, je branje ostalo neprecenljivo bogastvo, ki nas povezuje s preteklostjo, razkriva svetove izven našega vsakdana in nas spodbuja k razmišljanju ter raziskovanju.

Zato v Osrednji knjižnici Celje in MO Celje pripravljajo številne dogodke in projekte, namenjene spodbujanju bralne kulture.  Eden takšnih je tudi projekt Knjigobežnice, jeseni pa bodo manjšo knjižnico vzpostavili še v največji drevesni hiški v Sloveniji.

Knjigobežnica (vir foto: MO Celje)

Knjigobežnice so majhne knjižne izmenjevalnice, kjer so knjige dostopne vsem. Občanke in občani, seveda pa tudi ostali obiskovalci Celja, jih lahko najdejo v vseh mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Skupno jih je v Celju že 19, postavili pa so jih v sodelovanju s Srednjo šolo za gradbeništvo in varovanje okolja Šolskega centra Celje, ki je izdelala hiške za knjige, ter Osrednjo knjižnico Celje, ki skupaj s sodelavci v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih redno skrbi, da so Knjigobežnice dobro založene.

V letošnjem letu načrtujejo postavitev dodatnih Knjigobežnic, predvsem na lokacijah, ki jih občanke in občani obiskujejo z željo po aktivnemu preživljanju prostega časa – na Šmartinskem jezeru, pri Almini hiši v Pečovniku in na letnem bazenu.

Knjižnica v Mestnem gozdu in na Celjski koči

Manjši knjižnici nameravamo v jesenskih mesecih vzpostaviti tudi v Drevesni hiški v Mestnem gozdu in na Celjski koči, Osrednja knjižnica Celje pa ju bo založila z literaturo na temo narave, gozda in drugih zelenih tem. S tem se Mestna občina Celje pridružuje projektu Gozdne knjižnice, ki ga ob letošnjem svetovnem dnevu turizma (27. september) razpisuje Turistična zveza Slovenije.

Te aktivnosti prispevajo k večji popularizaciji branja in dvigu bralne pismenosti, čemur je namenjen tudi svetovni dan knjige in avtorskih pravic, ki ga vsako leto praznujemo 23. aprila.

V prihodnjem tednu v MO Celje, skupaj z Osrednjo knjižnico Celje pripravljajo niz dogodkov, s katerimi bomo obeležili dan, ko praznuje knjiga in vsi bralci tega sveta.

Dogodki:

22. april (ob 17. uri)
Študijska čitalnica (v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje)
Elda – notranji naboj
Pogovor in predstavitev knjige ene največjih pevk zlate dobe slovenske popevke Elde Viler

Od 22. do 26. aprila (med 9. in 12. uro)
Knjižnica pri Mišku Knjižku
Vaje v rasti: čudežna moč knjižnih serij
Bralno popotovanje in literarna srečanja za predšolske in šolske otroke I., II., in III. triletja

23. april
Nagradni kviz za vse obiskovalce knjižnice

24. april (ob 17. uri)
Knjižnica pri Mišku Knjižku
Pravljične dogodivščine