XXVII. Roševi dnevi v Celju (foto in video)


27. roševi dnevi 1Zadnji zimski dan je med drugim minil tudi v znamenju zaključka že 27. Roševih dnevov, srečanju mladih literarnih ustvarjalcev iz vse Slovenije. Tudi letos so Roševi dnevi, posvečeni pesniku, pisatelju in dramatiku Franu Rošu, rojenemu 1898 v Kranju in po katerem nosi ime tudi osnovna šola, minili v znamenju številnih zanimivih dogodkov, delavnic in razstav. Udeležili smo se sklepnega dela XXVII. Roševih dnevov in sicer osrednje prireditve s podelitvijo nagrad petim najboljšim avtorjem v dvorani Glasbene šole Celje. 

Korenine Roševih dnevov segajo v junij leta 1986, v čas, ko je krajevna skupnost Nova vas v Celju praznovala krajevni praznik. Takrat so predstavniki krajevne skupnosti skupaj s tremi osnovnimi šolami združili idejo in srečanje poimenovali po pesniku, pisatelju in dramatiku Franu Rošu, sicer rojenemu v Kranju, vendar se je s starši že kot trileten otrok preselil v Celje, kjer je živel vse do smrti leta 1976. Po njem nosi ime tudi osnovna šola. Na prvem srečanju tega leta je z literarnimi prispevki sodelovalo 14 učencev, ki so prihajali z OŠ Frana Roša ter IV. in I. OŠ Celje.

Letošnji nagrajeni avtorji: Annemarie Eker, Tina Brcar, Zala Julija Kavčič in Robin Vodeb.
Letošnji nagrajeni avtorji: Annemarie Eker, Tina Brcar, Zala Julija Kavčič in Robin Vodeb.

Že leto kasneje, 1987, se je skupina mladih raziskovalcev OŠ Frana Roša začela ukvarjati z raziskovanjem življenja in del Frana Roša. Tega leta je organizacijski odbor k sodelovanju povabil vse osnovne šole v občini Celje, kar je botrovalo k dejstvu, da je na 2. Roševi dnevih sodelovalo že 18 učencev iz osmih osnovnih šol. V dobrem desetletju je med drugim nastalo 17 raziskovalnih nalog, katerih posledica sta tudi dve pesniški zbirki (Ljubil sem te, življenje in otroške pesmi Čarovnije).

Namen Roševih dni je srečanje mladih osnovnošolskih ustvarjalcev, izmenjave izkušenj, spoznavanje moči slovenske besede, prebiranje del, seznanjanje z literarnimi dosežki vrstnikov in predvsem odraslega avtorja, ki je vsako let gost na srečanju. Letos, na že 27. Roševih dnevih, sta bili osrednji imeni Nataša Konc Lorenzutti, mladinska pisateljica, igralka in mentorica in Zoran Pevec, pesnik, prevajalec, urednik in literarni kritik.

Nagrajeni avtor Benjamin Žbogar in harfistki Ana Kovačič in Dominika Kastelic.
Nagrajeni avtor Benjamin Žbogar ter harfistki Ana Kovačič in Dominika Kastelic.

Na letošnji literarni natečaj se je prijavilo kar 99 avtorjev (85 deklet in 14 dečkov) iz 65 slovenskih šol. Organizacijski odbor je prejel 53 proznih in 47 pesniških del. Komisija je izmed vseh nagradila 5 najboljših avtorjev in sicer:

– Tino Brcar iz OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert (mentorica Janja Jerovšek) za Mavrični tobogan;

– Annemarie Eker iz OŠ Rače (mentorica Sabina Ozmec) za Vidim;

– Zalo Julijo Kavčič iz OŠ Simona Jenka Kranj (mentorica Irma Uranič) za Medvrstičnice;

– Robin Vodeb iz OŠ Frana Roša Celje (mentorica Blanka Skočir) za List iz mojega dnevnika;

– Benjamina Žbogarja iz OŠ Dušana Muniha Most na Soči (mentorica Nevenka Janež) za Hrup; Laži v glavi.

Nagrade so mladi avtorji prejeli iz rok Barbare Rigler, samostojne svetovalke JSKD za literarno dejavnost in odgovorne urednice revije Mentor ter Mojce Kolin, prof., ravnateljice OŠ Frana Roša Celje, predsednice organizacijskega odbora. Za glasbeni program sta poskrbeli mladi harfistki, večkrat nagrajeni glasbenici Ana Kovačič in Dominika Kastelic.

27. roševi dnevi 4

Pred kamero smo povabili predsednico organizacijskega odbora in ravnateljico OŠ Frana Roša Celje Mojco Kolin, prof., ki nam je zaupala zanimivosti XXVII. Roševih dnevov.

v/t/f: eH