Gimnazijci celjskih in okoliških šol letos uspešni na splošni maturi


Po poklicni maturi so svoja srednješolska spričevala in rezultate splošne mature danes prejeli še gimnazijci. Kako so se ti odrezali na celjskih in okoliških gimnazijah, preverite v nadaljevanju.

Po celotni državi je letos splošno maturo opravljalo 5.965 srednješolcev, 91,6 % je to opravilo. Dijaki so na splošni maturi po vsej državi povprečno dosegli 20,5 točk, veliko pa je bilo takih, ki so dosegli izjemen uspeh. Kar 316 srednješolcev je prejelo naziv zlati maturant, kar pomeni, da so dosegli med 30 in 34 točk. Vse možne točke je v državi doseglo 18 bivših dijakov, s tem pa so postali diamantni maturanti.

Rezultati splošne mature na celjskih in okoliških gimnazijah

Na Gimnaziji Lava je splošno maturo opravljalo 95 dijakov, pri tem so bili uspešni vsi. Povprečno število točk je bilo pri splošnih gimnazijcih 19, pri tehniških pa 22. Na gimnaziji so bili trije zlati maturantje in sicer Dominika Zupan in Tilen Zorin z 32 točkami ter Vid Zimšek z 31 točkami. Kar 26 dijakov je doseglo 23 točk ali več, kar pomeni odličen učni uspeh.

Maturanti Gimnazije Lava; foto: Rojnik
Na sliki so zlati maturantje. Od leve proti desni Tilen Zorin, Dominika Zupan in Vid Zimšek; foto: Rojnik

Letos je na I. gimnaziji v Celju maturo opravljalo 183 kandidatov, dosegli pa so 98,4 odstotno uspešnost. V državi je bilo 18 diamantnih maturantov, ta zavidljiv uspeh je dosegel tudi dijak celjske gimnazije Samo Volovšek iz razreda 4. b, ki je dosegel vseh 34 točk. Velik uspeh šole in dijakov potrjuje še število zlatih maturantov, ki jih je bilo kar 21. To so Rima Dolar, Zala Koštomaj, Lana Obreza, Tia Rozoničnik, Martin Steblovnik in Art Špegel s 33 točkami, Klavdija Tašner, Julijan Zakonjšek in Zala Katanec z 32 točkami, Jaka Furlan, David Jagodič, Mark Fabjan, Tomaž Kolar, Tara Rus in Živa Tepež z 31 točkami ter Timotej Jagodič, Ajda Rančigaj, Eria Skrt, Ula Velenšek, Samo Volovšek in Neža Zupan s 30 točkami. Kot smo že prej omenili, je na ravni države takšen uspeh doseglo 312 maturantov, kar pomeni, da se je skoraj 7 % vseh šolalo prav na I. gimnaziji v Celju.

Na šoli so ponovno presegli državno točkovno povprečje, saj je na ravni države povprečje 20,5 točk, na celjski gimnaziji pa 22,7.

Na Gimnaziji Celje – Center je 99 % dijakov splošno maturo opravilo uspešno, od tega je bilo šest zlatih maturantov. Ti so bili Ana Mia Bedjanič in Daša Škorjanc iz 4. c, Andraž Bregar in Lan Cvek iz 4. č ter Ema Artank in Aja Urlep iz 4. d.

Dijaki splošne gimnazije celjske ekonomske šole; vir foto: Ekonomska šola Celje

Letos je na Ekonomski šoli Celje, Gimnaziji in srednji šoli maturo opravilo 22 dijakov. Povprečna ocena vseh je 17,7 točke, ni pa nihče postal zlati maturant.

Na Šolskemu centru Slovenske Konjice-Zreče je k opravljanju splošne mature letos pristopilo 40 gimnazijcev, 39 jo je uspešno opravilo. Fiona Vodopivec je dosegla 31 točk in s tem postala zlata maturantka. Sedemnajst dijakov je doseglo 20 ali več točk, kar je več od slovenskega povprečja.

Maturantje
Maturantje Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče; vir foto: ŠC Slovenske Konjice-Zreče

Na Šolskem centru Rogaška Slatina so vsi dijaki, ki so pristopili k splošni maturi, to uspešno opravili. Eva Belcer je z odlično odpisano maturo dosegla zavidljiv naziv zlata maturantka, povprečno število točk vseh slatinskih dijakov pa je bilo visoko, znašalo je namreč 20,2.

Na sredini zlata maturantka Šolskega centra Rogaška Slatina; foto: Matic Javornik in Blaž Lah

Tukaj preverite še, kako uspešni so bili celjski dijaki na letošnji poklicni maturi.

Za rezultate splošne mature smo povprašali tudi na Šolski center Velenje. Ko dobimo odgovor, bomo prispevek posodobili.