Celjski mladinski center izvedel spletno delavnico – Demokracija v Sloveniji in EU


V Celjskem mladinskem centru so v ponedeljek, 9.11.2020, izpeljali tretji dogodek v okviru projekta EUYOU.

V Celjskem mladinskem centru so v ponedeljek, 9.11. 2020, izvedli že tretji dogodek v okviru projekta EUYOU, in sicer delavnico – Demokracija v Sloveniji in EU. Dogodek je bil zaradi zaostrenih ukrepov, vezanih na preprečevanje širjenja koronavirusa, izveden preko spletne aplikacije ZOOM. Udeleženci spletne delavnice projekta EUYOU so se spoznali z organiziranostjo in delovanjem političnega sistema in možnosti demokratičnega vključevanja na lokalni in EU ravni. Razmišljali so tudi o konkretnih izzivih in ovirah vključevanja mobilnih EU državljanov v lokalne demokratične skupnosti in razvili zanimivo debato o tem, kdaj so mladi zreli in sposobni za politično odločanje.

Dotaknili so se državljanske vzgoje v šolah in delili mnenja o razlikah med možnostmi uspeha med moškimi in ženskami ter o razliki plač. Delavnico so izkoristili tudi za pripravo vprašanj in predlogov za politične odločevalce, s katerimi se bodo imeli priložnost srečati na zadnjem dogodku.

V okviru projekta EUYOU bo Celjski mladinski center izpeljal še en dogodek, in sicer Strukturiran dialog, katerega namen je spoznavanje organiziranosti in delovanja slovenskega (lokalnega) političnega sistema in možnosti vključevanja. Dogodek se bo predvidoma izvedel
v mesecu decembru.

Projekt EUYOU izvajajo Mreža MaMa, IPM Inštitut in M Komunikacije. Pri projektu sodeluje tudi 10 mladinskih centrov, ki izvajajo kulturne in izobraževane dogodke. Med njimi je tudi Celjski mladinski center.

Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani, sledite pa mu lahko tudi na njegovi Facebook strani ali Instagram profilu. Spletna stran projekta: https://euyou.si/sl/o-projektu/