Celjski mladinski center uspešno izvaja številne mednarodne projekte, eden izmed njih je tudi projekt APEL


APEL, katerega kratica stoji za Active Youth Participation through Empowered Leadership, kar bi v slovenščini pomenilo aktivna participacija mladih skozi opolnomočeno vodstvo, je projekt, katerega koordinator je MCC in je bil uspešno prijavljen na zavod MOVIT, ki izvaja naloge Nacionalne agencije v programih EU na področju mladine.

Celjski mladinski center je trenutno aktivno vključen v kar 16  tekočih projektov, ki so dobili finančno podporo iz različnih programov Evropske unije. Cilj projekta APEL je izboljšati kompetence mladinskih delavcev v partnerskih organizacijah in širše, z namenom krepitve vloge mladinskih vodij, hkrati pa izboljšati kompetence mladinskih vodij pri zastopanju mladih in njihovega glasu ter na tak način okrepiti dialog z mladimi.

V Celjskem mladinskem centru z veseljem naznanjajo, da so pri projektu APEL dosegli že dva konkretna rezultata. Prvi rezultat je priročnik Opolnomočenje mladinskih vodij, drugi rezultat pa so trening kartice YOCO. Oba rezultata sta namenjena mladinskim delavcem, ki delajo z mladimi in mladinskimi vodji in sta na voljo v angleščini, nemščini, nizozemščini, bolgarščini in slovenščini.

Priročnik APEL  vsebuje sedem poglavij, ki obravnavajo različne teme, kot so opolnomočenje mladinskega vodstva, spodbujanje samozavedanja, spodbujanje sistemskega zavedanja, izboljšanje aktivnega poslušanja, negovanje kreativnega eksperimentiranja, spodbujanje proaktivnosti in strukturiran dialog z oblikovalci politik. Vsaki teoretski opredelitvi teme sledijo podrobni opisi aktivnosti, ki jih lahko mladinski delavci izvajajo pri usposabljanju mladinskih vodij in ki jih lahko izvedejo s pomočjo drugega projektnega rezultata, karticami YOCO.

YOCO kartice so bile razvite kot interaktivno orodje, ki ga mladinski delavci lahko uporabljajo pri usposabljanju mladinskih vodij. Kartice so osredotočene na razvoj kompetenc z področij: opolnomočeno vodenje, samozavedanje in sistemsko zavest. Komplet vsebuje pet kategorij kartic. Vsaka kategorija simbolizira ključno področje vodenja in vsebuje 15 kartic. Pet kategorij se lahko uporablja skupaj ali ločeno; v skupinskem ali individualnem učnem procesu,  odvisno od konkretnega konteksta  in cilja mladinskega dela.

Delo partnerjev v sklopu projekta pa lahko spremljate tudi na spletni strani in Facebook strani projekta.

Več informacij o projektih si lahko preberete na spletni strani Celjskega mladinskega centra.


Za podrobnejše informacije ali morebitne izjave se obrnite na mag. Katjo Kolenc, vodjo programov, mednarodne koordinacije in projektov, tel št.: +386 31 852 505, e-pošta: [email protected]