Dijaki GCC kljub odpovedi ministra Turka uspešno izpeljali debato o kakovosti pouka (foto in video)


Minuli petek je na Gimnaziji Celje – Center potekala zanimiva debata, katere rdeča nit je bila namenjena normativom, ki vplivajo na kakovost pouka. Kakor veleva tradicija, ko vsako leto v začetku marca pripravijo srečanje mladih iz regije z enim od ministrov slovenske vlade, so tudi letos v goste povabili ministra dr. Žiga Turka, a je ta svoj prihod v zadnjem trenutku odpovedal.

Zavoljo ministrove odpovedi pa seveda dijaki GCC debate niso odpovedali. Celo posneli so jo z namenom, da bodo posnetek poslali ministru Turku on njegovim naslednikom. Debata je potekala v smeri aktualnosti pouka, možnosti za aktivnosti in čas, ki ju učitelji namenjajo posameznemu učencu, o miru v razredu, kvaliteti učiteljev, motivaciji dijakov in ostalih pomembnih dejavnostih, pomembnih pri izobraževanju dijakov.

V besedi sta se “spopadli” dve ekipi, ki sta z argumenti za in proti govorili o še zmeraj aktualnih poslušanjih povečanja normativov vzgojiteljev in učiteljev. Člani debatne ekipe so bili: Špela Terbovc, Kaja Plevnik, Jure Macuh, Nejc Gornik, Sašo Vozlič ter Jaka Koren. V debato so vključevali dejstva in dognanja, s katerimi so se seznanjali vse od novega leta, v številne primere pa so vključevali naš in tuje učne sisteme. V debati je bil zanimiv zlasti pogled mladih na dano problematiko, ki jih politika načeloma ne vključuje v javne razprave o nameravanih spremembah, četudi bi naj, zlasti gimnazijci na pragu odraslosti, bili temeljni gradnik naše bodoče intelektualne elite.

Dijaki so se izkazali z izvrstnimi argumenti in dobro pripravljenostjo

Sicer pa na GCC dijake vseh treh programov spodbujajo, da kritično sodelujejo tudi na številnih področjih, saj s tem dopolnjujejo ustaljeni pouk ter nadgrajujejo učne vsebine z dodatnimi dejavnostmi na področjih kulture, znanosti in športa. Debatni klub, ki na šoli deluje že več kot desetletje, je eden izmed glavnih nosilcev kritične misli mladih in s številnimi uspehi ter prireditvami kot je bila tudi ta, vedno znova dokazuje, da je mlada generacija lahko spoštovanja vreden sogovornik in enakovreden partner pri oblikovanju prihodnosti.

Pred kamero smo povabili Sašo Vozliča, enega izmed šestih članov debatne ekipe, ki nam je razkril nekatere podrobnosti petkovega dogajanja na GCC.

v/t/f: Egon Horvat