Dijaki se z mednarodno izkušnjo spremenijo


163 dijakov celjskih poklicno-tehniških programov je lani delovno prakso ali specifičen tečaj opravljalo na eni izmed evropskih šol. To jim je omogočil program Erasmus+.

Nedavno so po vsej Evropi istočasno izvajali Erasmus+ dneve, katerih namen je promocija opravljanja prakse in strokovnih usposabljanj mladih in učiteljev v tujini. Tako je tudi v Celju. Slušatelji so prisluhnili dobrim praksam izmenjav po Evropi partnerjev iz celotne regije.

»Tisti, ki izvajajo Erasmus+ program, širijo dobre zgodbe, izmenjujejo pozitivne izkušnje in vse to so razlogi, zaradi katerih nam bo Evropa še naprej dajala finančna sredstva za izvajanje programa,« je povedala Urška Slapšak, predstavnica Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS).

Prizor s predavanja; foto: Mark Mavko

»Za prakso v tujini sem se odločila zaradi dobre izkušnje. Redko dobiš priložnost, da osvojiš takšna znanja in se naučiš živeti v drugi državi. Priporočila bi jo vsem, ki imajo radi novi izkušnje ali radi stopijo iz cone udobja,« je povedala dijakinja programa predšolska vzgoja z Gimnazije Celje – Center, Mia Vozelj.

Petra Kotnik, učiteljica na Gimnaziji Lava, pa je dodala: »Ta program se mi zdi izvrsten za dijake, saj prinaša možnost širjenja splošne razgledanosti, dijakom z manj priložnostmi pa omogoča, da potujejo. Predvsem pa mladi s to izkušnjo pridobivajo čisto drugačna znanja, ki so pomembna za njihova življenja.« 

V Celju so Erasmus dan organizirali Ekonomska šola Celje, Gimnazija Celje – Center, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje in Šolski center Celje.

V preteklem letu so skupaj na usposabljanja, izobraževanja in prakso poslale 163 dijakov in 47 učiteljev. Številni med njimi so bili udeleženci Erasmus dneva v Celju, kjer so med drugim izmenjali izkušnje in poglede na inkluzijo, zelene načine potovanj, digitalne spretnosti, jezikovne in kulturne izzive, …