GCC vse bolj v vlogi regijskega izobraževalnega središča

05. 08. 2019 16:41

S projektom GCC izobraževalno središče ter sodelovanjem v konzorciju ESS projekta Munera 3 na Gimnaziji Celje – Center sledijo viziji o ustvarjanju inovativnih učnih okolij s povezovanjem dobrih praks iz Slovenije in tujine.

gcc_-izobrazevalno_sredisce_2019_1GCC izobraževalno središče je krovni projekt organizacije različnih seminarjev, delavnic in drugih izobraževanj, ki so namenjena pedagoškim delavcem, zlasti na področju predšolske vzgoje, pa tudi osnovno- in srednješolskega izobraževanja. Na šoli deluje od šolskega leta 2015/16 in odtlej so na več kot 100 programih gostili 67 predavateljev in 2000 udeležencev iz regije in države, pod istim imenom pa so s pomočjo programa Erasmus + (ključni ukrep 1, mobilnost učnega osebja) v letih med 2016 in 2018 omogočili izobraževanja v tujini za več kot 20 profesorjev z GCC. V šolskem letu 2018/19 pa so na GCC postali eden izmed koordinatorjev štiriletnega ESS projekta MUNERA 3, ki ga sicer vodi Šolski center Nova Gorica. Gre za programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene (dodatna usposabljanja, (pre)kvalifikacije), ki sledijo potrebam na trgu dela. Projekt nudi zaposlenim številne možnosti s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. V projekt se bo do leta 2022 lahko vključilo najmanj 17.640 zaposlenih, na GCC pa koordinirajo področje storitev za vzhodno kohezijsko regijo.

gcc_-izobrazevalno_sredisce_2019_3Tudi za prihodnje šolsko leto so na GCC polni smelih načrtov na področju zagotavljanja dodatnih možnosti profesionalnega razvoja za učitelje in dijake. Bogat program GCC izobraževalnega središča in projekta Munera 3 bo ponudil več kot 30 različnih izobraževanj v obsegu od 4 do 50 ur, v izvajalsko fazo pa prehajata tudi projekta PODVIG – podjetnost v gimnazijah in Inovativna učna okolja – 1/1 pedagogika, ki v razrede vnašata številne nove metodološke pristope in omogočata usvajanje vseživljenjskih kompetenc ter ustvarjata kreativen most med formalnim in neformalnim izobraževanjem. Nadaljujejo se tudi dejavnosti v okviru 6 ESS in E+ projektih, ki pokrivajo različna področja. Novembra pa se na šoli začenjata tudi dva strateška projekta programa Erasmus + (ključni ukrep 2) – Podjetnost v srednjih šolah s partnerji iz Bolgarije, Turčije in Srbije, ki ga koordinirajo na GCC (cilj projekta pa je implementacija podjetnostnih kompetenc v kurikularni proces po celotni vertikali) in Matematika v zgodnjem obdobju za področje predšolske vzgoje, ki ga koordinirajo španski partnerji.

*foto: GCC

 

Oznake:
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
172 queries in 1,497 seconds.