INFOPENTLJA: Informativni dan Evropska unija priložnosti za nevladne organizacije


Sonja Majcen
Koordinatorka mednarodnih programov in Info centra Sonja Majcen

INFOPENTLJA je informacijska mreža organizacij, ki delujejo na področju mladih. Vključuje 21 organizacij s Celjskega, med njimi srednje šole, študentske klube, mladinske centre, knjižnico in druge ustanove.

Glavni namen INFOPENTLJE je izmenjava informacij splošnih mladinskih tematik, ki zajemajo: šolske in obšolske dejavnosti, neformalno izobraževanje, štipendiranje, zaposlovanje in kariero, socialno, zdravstveno in pravno varstvo, športne in kulturne prireditve, pomoč v stiskah in težavah, medosebne odnose, mobilnost mladih in mladinski turizem.

Celjski mladinski center kot koordinator izvaja vse organizacijske, vsebinske, tehnične in finančne aktivnosti informacijskega procesa ter s tem mladim omogoča hiter in enostaven dostop do informacij.

Osnovni cilj mreže INFOPENTLJA je torej izmenjava in posredovanje informacij za mlade, s pomočjo katerih jim omogočajo boljše pogoje za aktivno sodelovanje v različnih projektih in vplivajo na njihov želeni osebni razvoj.

Informativni dan: EU priložnosti za nevladne organizacije

Sonja Majcen z EVS prostovoljko iz Grčije Efi Efthymia Kesanidou

V ponedeljek, 9. maja, se je med 10.00 in 12.00 uro v okviru tedna Evrope v Celjskem mladinskem centru MCC odvijal informativni dan z naslovom Evropska unija priložnosti za nevladne organizacije.

Informacijska točka Evropske komisije Europe Direct Savinjska je organizirala dogodek v okviru evropskega tedna za vse nevladne organizacije na Celjskem. Vsi zainteresirani so lahko dobili informacije o možnostih črpanja sredstev iz slovenskih kakor evropskih skladov za izvedbo projektov in drugih programov. Informacije in priložnosti je posredovala simpatična Sonja, ki je ob enem tudi odgovorna za Infopentljo.

t/f: Špela Ožir