Mednarodni projekti v Celjskem mladinskem centru kot primeri dobrih praks


Celjski mladinski center je s svojimi mednarodnimi projekti opozoril nase Nacionalno agencijo programa Erasmus+ v Sloveniji (MOVIT) in Evropsko komisijo.

celjski_mladinski_center_changing_views1Slednja je dve njihovi mladinski izmenjavi v letih 2015 in 2016 označila kot primera dobre prakse. Od vseh uspešno izvedenih Erasmus+ mobilnih projektov je zgolj 10 % prejelo omenjeni naziv.

Oba projekta sta izhajala iz jasne pobude mladih z namenom prispevka k strpnejši in vključujoči družbi, razbijanja stereotipnih predstav o beguncih in migrantih (Changing views, 2016) ter socialnega vključevanja mladih z manj priložnostmi (Peer to peer, 2015).

Mladi so ob podpori mladinskih voditeljev aktivno ustvarjali vsebino projekta na vseh ravneh, vse od projektne ideje do izdelave konkretnih rezultatov (razstava, časopis,. ..) in preko raznovrstnih aktivnosti krepili medkulturni dialog v lokalnem okolju.

Celjski mladinski center je v zadnji letih gostil mlade s skoraj celega sveta, prav tako pa na leto pošlje okoli 100 mladih tudi na izmenjave v tujino in jim na ta način omogoča, da s skupino mladih iz različnih držav skupaj preživijo čas in raziskujejo teme, ki jih družijo in se vrnejo polni znanja in optimizma.