Mladi bodo v 4 celjskih mestnih četrteh pripravili predloge za participativni proračun


Mladinski svet Celje je skupaj s partnerjema Celjskim mladinskim centrom in Mestno občino Celje pričel z izvajanjem novega projekta Pripravi in participiraj, ki je financiran iz programa Erasmus +, Ključnega ukrepa 1: Aktivno udejstvovanje mladih.

Med leti 2019 in 2021 so bili mladi skupaj z mladinskimi organizacijami del procesa za pripravo novega lokalnega programa na področju mladine v Mestni občini Celje. V procesu nastajanja so mladi in mladinske organizacije izrazile potrebo po uvedbi participativnega proračuna.

Kot odgovor na izkazano potrebo je nastal omenjen projekt, katerega glavni cilj je opremiti mlade z osnovnimi informacijami o konceptu participativnega proračuna in hkrati izvesti aktivnosti s katerimi bomo mlade opolnomočili, da pripravijo konkretne projektne ideje, ki bi lahko v bodoče bile prijavljene v sklopu razpisa za pridobitev sredstev iz participativnega proračuna Mestne občine Celje.

V okviru projekta je predvidena izvedba po treh delavnic v štirih mestnih četrteh, in sicer v Mestni četrti Hudinja, MČ Nova vas, MČ Dečkovo naselje in MČ Lava. Skupno bo izvedenih 12 delavnic. Na omenjenih delavnicah bodo mladi udeleženci iz mestnih četrti spoznali kaj participativni proračun je in kako se ga oblikuje, predstavljeno jim bo kako naj oblikujejo idejo za projekt v sklopu participativnega proračuna, s podporo mladinskih delavcev pa bodo samostojno oblikovali in pripravili predloge konkretnih projektnih idej, ki jih bodo na skupnem srečanju predstavili županu in mestnim svetnikom.

V okviru projekta bosta nastali tudi informativna brošura o participativnem proračunu in zloženka z navodili in smernicami za oblikovanje projektne ideje, ki bosta zajemali osnovne informacije o participativnem proračunu in bosta lahko služili tudi drugim občanom v Celju, ki bi radi izkoristili možnost sodelovanja v sklopu participativnega proračuna.

Projekt Pripravi in Participiraj se je pričel izvajati 1. februarja in bo trajal vse do 31. maja 2025. V tem času bo v projekt neposredno vključenih najmanj 40 mladih, 5 mladinskih delavcev ter odločevalci, ki bodo imeli pomembno vlogo pri podajanju povratnih informacij mladim in njihovim projektnim idejam.

Omenjen projekt je primer lokalnega povezovanja med Mestno občino Celje in mladinskimi organizacijami na lokalni ravni, ki se izraža kot posluh do mladih in zavedanje pomembnosti omogočiti mladim prostor in glas za sooblikovanje lokalne skupnosti ter posredno oblikovanje življenja v občini.

V mesecu marcu v Celjskem mladinskem centru načrtujejo izvedbo prvega dogodka v sklopu projekta Pripravi in participiraj in sicer BRUNCH Velikih idej, ki ga bodo izvedli v torek, 5. marca ob 10.00 uri v prostorih Celjskega mladinskega centra. Na dogodku želijo mladim predstaviti vsebino projekta, jih seznaniti s konceptom participativnega proračuna ter predstaviti projektne aktivnosti. Hkrati si želijo mladim predstaviti delovanje Mestne občine Celje na področju priprave razpisa iz participativnega proračuna.