Mladi iz pobratenega mesta Singen na obisku pri vrstnikih iz Gimnazije Lava


Na obisk v Celje je v okviru dijaških izmenjav prispela skupina 15 dijakov in dijakinje gimnazije Hohentwiel-Gewerbeschule iz Singna. Gostujoči dijaki se tako v tem tednu družijo z dijaki evropskega oddelka Gimnazije Lava, ki jim bodo v sklopu obiska razkazali nekatere znamenitosti našega mesta ter Slovenije. Dijaki Gimnazije Lava bodo obisk Singna vrnili sredi oktobra.

Nemške dijake na obisku v Celju spremljata profesorica Alexandra Meder in profesor Stephan Glunk, ki že 15 let z vsem srcem sodeluje v projektu izmenjav in tokrat najverjetneje zadnjič spremlja mlade, saj se bo prihodnje leto upokojil.

Goste iz Nemčije in 25 gimnazijcev iz Celja je v ponedeljek v Narodnem domu sprejel tudi župan Bojan Šrot.

Mesto Celje sodeluje z mnogimi mesti po Evropi in svetu, eno najintenzivnejših sodelovanj med vsemi pa poteka ravno z mestom Singen, s katerim je Celje pobrateno že od leta 1990, po tem nemškem mestu pa je dobila ime tudi ulica novega Dečkovega naselja.

»Ko govorimo o prijateljstvu med mestoma, seveda mislimo predvsem na sodelovanje med ljudmi in institucijami, ki živijo in delujejo v obeh mestih. Torej na Rdeči križ, kulturo, predvsem pa na sodelovanje dveh šol. V 33 letih se je izmenjav udeležilo več kot 1000 dijakov iz Celja in Singna. Dobre izkušnje med našima mestoma smo prenesli na praktično vsa mestna partnerstva. Ugotovili smo, da je to najboljše jamstvo, da bodo ta partnerstva dolgoročno živela in da bodo vsebinsko bogata. Mladi ste tisti, ki najprej seveda spoznate kulturo drug drugega, potem pa stkete dolgoletna prijateljstva. Ne glede na to, kako se politika v mestih spreminja, prijateljske vezi med vami ostajajo«, je na sprejemu dejal župan Bojan Šrot.