Mladi za Celje: raziskovalci Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo dosegli izjemen uspeh


V torek so na Šolskem centru Celje gostili srečanje mladih raziskovalcev, ki poteka v sklopu projekta Mladi za Celje.

Zbralo se je preko 100 mladih raziskovalcev, dijakov srednjih šol, ki so javno predstavili svoje raziskovalne naloge, izdelane v šolskem letu 2018/2019.

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo nadaljuje s tradicijo spodbujanja mladih k raziskovalnemu delu in vedoželjnosti. V sklopu projekta Mladi za Celje je bilo predstavljenih 57 raziskovalnih nalog, od tega pa jih kar 24 prihaja s Šolskega centra Celje – Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo. Na šoli so ponosni, da se dijaki lotevajo različnih področij raziskovanja; od ekonomije, sociologije, okoljevarstva, pa vse do kemije, elektrotehnike in računalništva. Veliko nalog bi sodilo celo na interdisciplinarno področje, saj posegajo že tudi na področje mehatronike in strojništva. Še posebej pa so ponosni na dosežene uspehe njihovih dijakov, saj se je kar 19 nalog uvrstilo v 1. nagradno skupino.

Avtorji najbolje ocenjenih nalog bodo dobili priložnost, da svoje raziskovalne naloge predstavijo tudi na Državnem srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti. Vsi rezultati bodo objavljeni na uradni spletni strani projekta Mladi za Celje, kjer bodo naloge v elektronski obliki tudi dostopne.

Nastale so raziskovalne naloge, ki presegajo okvire srednje šole, saj mladi nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje, mu dodajajo praktično vrednost in se interesno usmerjajo v različna področja znanosti. Vloženega je bilo veliko truda in pridobljenega ogromno novega znanja. Zahvala gre tudi požrtvovalnim mentorjem, ki spodbujajo ustvarjalnost in inovativnost mladih, jih učijo samostojnega raziskovalnega dela in jim vzbujajo zavest o soodgovornosti za razvoj okolja, v katerem živijo.
Zato gredo raziskovalcem in njihovim mentorjem vse čestitke za dosežene rezultate.

A.G., foto: ŠCC (Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo)