Mladi so Celje: javno posvetovanje za pripravo lokalnega programa za mlade


Javno posvetovanje za pripravo lokalnega programa za mlade v Mestni občini Celje 2021 – 2026 Mladi so Celje

Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport, v sodelovanju z Mestno občino Celje in Mladinskim svetom Celje, vabi na dve srečanji fokusnih skupin za pripravo novega lokalnega programa za mlade v Mestni občini Celje med letom  2021 in 2026 Mladi so Celje. Dokument, ki bo vključeval pomembne ukrepe za mlade v starosti od 15 do 30 let na področju mladinskega sektorja, kot so opredeljeni v Odloku o mladini Mestne občine Celje, in sicer:

 • avtonomijo mladih in učenje za življenje,
 • neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih – dostop mladih do trga dela in razvoj  podjetnosti mladih,
 • skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
 • prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
 • mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
 • sistematično skrb pri ponujanju podpore na področju izobraževanja, poklicnega usmerjanja in svetovanja ter storitev za lažji prehod iz šole na trg dela,
 • zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
 • dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
 • sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Na podlagi zgoraj opredeljenih področij so se oblikovale fokusne skupine, ki se bodo izvedle v dveh srečanjih, z  namenom priprave osnutkov na omenjenih področjih. Izvedba dveh srečanj fokusnih skupin se bo izpeljala:

 • 28. 1. 2021 ob 10.00 obravnavana področja: zaposlovanje in podjetništvo; stanovanjska politika; okolje; infrastruktura ter neformalno izobraževanje.
 • 4. 2. 2021 ob 10.00 obravnavana področja: psihično in fizično počutje; aktivacija in mladinsko organiziranje; informiranje; dialog z odločevalci ter kultura in prosti čas.

Obe javni srečanji bosta zaradi zajezitve preprečevanje okužb s koronavirusom potekali preko spleta, preko aplikacije ZOOM. Vsi zainteresirani deležniki, ki bi se želeli udeležiti katerega izmed srečanj, se morajo predhodno obvezno prijaviti na [email protected], do 25. 1. 2021.

Obe srečanji bosta potekali po naslednjem programu:

 • 10.00 – uvodni pozdrav
 • 10.10 do 10.30 – predstavitev namena fokusne skupine ter kratek pregled izsledkov raziskave med mladimi in mladinskimi organizacijami v Mestni občini Celje na petih področjih.
 • 10.30 do 11.15 – razdelitev v pet skupin ter javno posvetovanje
 • 11.15 do 11.30 – kratka predstavitev ugotovitev posameznih skupin.

K sodelovanju vabijo vse mlade in mladinske organizacije, organizacije za mlade, predstavnike formalnega šolskega izobraževanja in vse druge strokovne organizacije, ki delajo za mlade ali z mladimi.

Vsi, ki se posveta ne boste uspeli udeležiti, vendar imate predloge, ste vljudno vabljeni, da le te v pisni obliki posredujete na [email protected], najkasneje do 4. 2. 2021. Vsi prispeli predlogi, ki bodo v svojem namenu izkazovali izboljšanje stanja na področju mladih v lokalni skupnosti, v skladu z javnim interesom, bodo upoštevani in vključeni v predlog.

foto: MOC