Na OŠ Frana Kranjca zaključili projekt Drevo = Življenje (video)


V tem tednu so na OŠ Frana Kranjca znova uspešno zaključili nacionalni projekt Drevo = Življenje, ki ga na tej celjski šoli izvajajo že vse od leta 2005, z namenom vzgajati, ozaveščati in usposabljati mlade za sprejemanje aktivne vloge v življenju kot dela globalne vizije sveta.

Osnovno vodilo projekta je Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Agendo sestavlja 17 globalnih ciljev, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030.

“V letošnjem šolskem letu smo spoznavali 6. globalni cilj, ki nosi naslov ČISTA VODA IN SANITARNA UREDITEV. Cilj govori o zagotavljanju dostopa do čiste vode in sanitarne ureditve za vse ljudi ter skrbi za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.

V delavnicah smo učence seznanili z dejstvi in podatki o omejenem dostopu do čiste pitne vode ter osnovnih sanitarij za mnoge ljudi sveta. Spomnili smo se zakaj je voda ključna za življenje in ugotovili, da jo pogosto napačno dojemamo kot samoumevno dobrino, ki naj bi bila dostopna vsem. Ogledali smo si različne posnetke, ki opozarjajo na problem čiste pitne vode ter pri učencih želeli spodbuditi kritično mišljenje ter zavedanje pomembnosti njihove lastne aktivnosti,” pove vodja projekta Klavdija Krbavac Kenda.

Učenci so nato v obliki zapisa, misli ali ilustracije naredili: OBLJUBO, kako bodo skrbeli za varčevanje s pitno vodo; ZAPIS ZAKAJ SO HVALEŽNI, da imajo na voljo čisto pitno vodo in NAČRT, kako bi lahko sami pripomogli k zmanjšanju onesnaženosti voda.

Pri raziskovanju in ustvarjanju se jim je ponovno pridružilo veliko število osnovnih, srednjih šol ter vrtcev. Ob zaključku projekta so pripravili razstavo vseh izdelkov, ki si jo lahko ogledate na spodnji spodnjem videu: