Na OŠ Lava v Celju so učenci predstavili rezultate pilotnega projekta UPI krožkov (video)


Zadnji novembrski dan so učenci OŠ Lava po dveh krogih izvajanja podjetniških krožkov UPI (ustvarjalnost – podjetništvo – inovativnost) ter zaključenim pilotskim projektom, ki so ga izvajali v okviru izjemno pozitivnega partnerskega odnosa z Območno obrtno podjetniško zbornico Celje, rezultate predstavili tudi širši javnosti. Pred dvema letoma je namreč šola s predstavnicami OOZS – Celje zasnovala pilotni projekt, s katerim naj bi učencem približali podjetništvo, inovativnost in  ustvarjalne ideje, dočakali so pa tudi pomoč finančnega partnerja.

V dveh krogih podjetniških krožkov je sodelovalo 90 učencev vseh treh triad in 6 mentoric, Tjaša Ocvirk, Irena Koenig, Dragica Srdič in Vanja O. Karner, iz OOZS pa Martina Rečnik in mag. Tatjana Štinek. Vključeni pa so bili tudi podjetniki, starši, umetniki in raziskovalci. Izvedene aktivnosti v projektu so po besedah ravnateljice Marijane Kolenko in predsednika OOZ Celje Mirana Gracerja primer dobre prakse sodelovanja, povezovanja, iskanja novih poti do znanja s podporo drugačnega pristopa k razmišljanju.

Del razstave, ki so jo pripravili udeleženci krožka UPI.

S tem pilotnim projektom so na OŠ Lava dokazali, da kadar moči združijo pravi ljudje pozitivnega razmišljanja in z jasnim pogledom daleč v prihodnost, lahko premikajo stvari ter tlakujejo pot novim idejam in novim ciljem. Na zaključni predstavitvi UPI krožkov so sodelujočim učencem pridružili številni strokovnjaki, ki se ukvarjajo s podjetništvom, že omenjeni predsednik OOZ Celje Miran Gracer, župan MOC  Bojan Šrot, svetniki in svetnice, ravnatelji, podjetniki, starši. Glavna pozornost je bila seveda posvečena učencem, ki so obiskovali krožke in ustvarjalno delali, pridobivali nove izkušnje, se spoznavali, raziskovali, odkrivali in gradili svojo “hišico novih obzorij“.

Učenci so na zanimiv in jasen način obiskovalcem predstavili rezultate projekta

Na OŠ Lava upajo, da bodo utrinki, ki so jih ujeli na zaključni predstavitvi, prepričali še vse tiste, ki bi naj njihov zagotovo izjemen projekt tudi podprli. Po besedah Gracerja gre za “projekt, ki bi ga moral izvajati nekdo drug in sicer Ministrstvo za šolstvo. Tega namreč v osnovnih šolah manjka. Otrok, star 15 let, se za poklic ne more odločiti, ne da bi ga prej spoznal”. Projekt pa podpira tudi MOC, saj se zavedajo, da udejanjanje projekta pomaga ohranjati našo konkurenčnost. “Po moji oceni gre za čudovito idejo, ki je, po vsem videnem danes, dala odlične rezultate. Ob vsem tem, kaj so se učenci naučili in kaj so novega spoznali pa je nedvomno najbolj presenetila njihova sproščenost, ki je tudi del neke uspešne zgodbe…Želim si, da se tovrstno izobraževanje učencev v UPI krožkih nadaljuje in da se razširi na ostale celjske osnovne šole“, je dejal celjski župan Bojan Šrot in dodal, da je to neke vrste garant, da bomo čez kakšno desetletje ali dve imeli v Celju še veliko več mladih inovativnih, podjetnih in uspešnih Celjanov.

Tudi za obiskovalce je bilo poskrbljeno.

Rezultati izvedenih krožkov dokazujejo navdušenje učencev nad drugačnimi pristopi k zbiranju idej, reševanju problemov, spoznavanju ključnih pojmov in vsebin. Krožki po besedah strokovnjakov resnično spodbujajo razvoj kompetenc inovativnosti, samoiniciativnosti in podjetnosti, kar se kaže skozi vedenje učencev kot ustvarjalnih in podjetnih oseb, ki že danes iščejo in prepoznavajo priložnosti, ustvarjalno rešujejo probleme in konflikte ter odgovorno sprejemajo odločitve, se odzivajo in dajejo pobude ter se znajo prilagajati okoliščinam, predvsem pa so osvojili ustvarjalni proces od idejne zasnove do realizacije izdelka, dogodka ali kakšnega drugega projekta.

Dogodka so se udeležili predstavniki številnih celjskih ustanov.

Vabljeni k ogledu spodnjih izjav, ki so jih podali predsednik OOZ Celje Miran Gracer, ravnateljica OŠ Lava Marijana Kolenko in eden izmed udeležencev krožka Tim Ratajc.

v/t/f: Egon Horvat