Največ odpadnega papirja na učenca so že 18. leto zapored zbrali na OŠ Hudinja


Zaključuje se še eno šolsko leto in s tem tudi akcija zbiranja šolskega papirja, ki jo že več kot dve desetletji organizira družba Simbio. Učenci osnovnih in podružničnih osnovnih šol so zbrali skupaj 488 ton te dragocene surovine, kar je več kot lani (349 ton).

Največ papirja na učenca med osnovnimi in srednjimi šolami je že 18. leto zapored zbrala Osnovna šola Hudinja. Zbrali so 238,42 kg na učenca. Šolo obiskuje 525 učencev.

Med podružničnimi šolami pa je zmagala POŠ Kalobje (OŠ Hruševec Šentjur). Zbrali so 238,42 kg na učenca. Podružnico v Kalobju obiskuje 13 učencev.

Celotne količine po šolah najdete v spodnjih tabelah.

Druga med OŠ je odlična Glazija in tretja Dobrna. Med podružničnimi pa se je na vrh uspelo prebiti šoli Kalobje, za njimi pa sta Socka na drugem mestu in Andraž nad Polzelo na tretjem. Skupaj je v iztekajočem se šolskem letu sodelovalo 22 OŠ in 10 POŠ.

Ker imajo šole različno število učencev, se za realno primerjavo uporabijo podatki o količini odpadnega papirja na učenca. To pomeni, da je osnovnošolec s Hudinje v povprečju zbral 238 kg (vsi skupaj 125 ton), učenec z Glazije 99,7 kg (skupaj vsi 21,7 tone) in z OŠ Dobrna 92,9 kg (skupaj 25,2 tone).

Vse pohvale si zaslužijo tudi podružnične osnovne šole. Prvouvrščeni učenci POŠ Kalobje so skupaj zbrali 5 ton, na učenca pa izjemnih 390 kg. Drugouvrščeni učenci s POŠ Socka so skupaj zbrali 7,2 tone (na učenca 206,9 kg) in tretjeuvrščeni s POŠ Andraž skupaj 2 toni in 91,8 kg/učenca. Podatki o rezultatih ostalih šol so v prilogi na naslednji strani.

Je pa letošnji zaključek akcije nekaj posebnega, saj v zaslužen pokoj odhaja gonilna sila zbiranja odpadnega papirja na OŠ Hudinja Darja Heiligstein. Za njen izjemen prispevek k ločevanju odpadnega papirja se ji je danes javno zahvalil tudi direktor družbe Simbio mag. Marko Zidanšek. Samo v zadnjih 18 letih, odkar je OŠ Hudinja vsako leto neprekinjeno na prvem mestu, so učenci pod njenim mentorstvom zbrali skupaj 2489 ton odpadnega papirja ali povprečno 138 ton na leto. Povprečna količina na učenca znaša v zadnjih 18 letih na OŠ Hudinja 300 kg. Zbrani šolski papir osnovne šole Hudinje predstavlja četrtino zbranega papirja v sklopu akcije, kar je skoraj neverjetno ob dejstvu, da sodeluje od 20 do 30 šol.

»Zmagovalec na šoli je moj 4. a razred, za katerega bom zbirala papir tudi v prihodnje. Letos sem ga samo jaz prispevala 6 ton, eden izmed mojih učencev ”rekorderjev” pa 3,5 tone. Sistem zbiranja je dobro vpeljan in prepričana sem, da bo šola Hudinja tudi pod mojo naslednico tako uspešno nadaljevala z osveščanjem mladih na področju ločevanja odpadkov,« je povedala Darja Heiligstein in se zahvalila družbi Simbio za odzivnost in dolgoletno korektno sodelovanje.

Direktor Simbia Marko Zidanšek se ji je prav tako zahvalil za njeno izjemno prizadevnost in sodelovanje ter ji zaželel vse dobro v tretjem življenjskem obdobju. Kot prvouvrščeni šoli ji je za nagrado izročil še bon v višini 200 evrov.

ZBRANI PAPIR 2021– 2022 OŠ IN SŠ
OŠ in SŠ teža v kg št. učencev  kg/učenca
OŠ Hudinja 125.170 525 238,42
OŠ Glazija 21.740 218 99,72
OŠ Dobrna 25.180 271 92,92
OŠ Antona Bezenška Frankolovo 10.740 136 78,97
OŠ Ljubečna 34.840 454 76,74
OŠ Lava 33.700 514 65,56
OŠ Dramlje 13.460 230 58,52
OŠ Štore 23.060 423 54,52
OŠ Fran Roš 24.130 465 51,89
OŠ Frana Kranjca 18.560 406 45,71
IV. OŠ Celje 19.960 446 44,75
OŠ Dobje 5.120 121 42,31
I. OŠ Celje 14.020 502 27,93
OŠ Polzela 15.840 586 27,03
OŠ Gorica pri Slivnici 8.540 240 35,58
OŠ Vojnik 15.560 633 24,58
II. OŠ Celje 8.960 481 18,63
OŠ Franja Malgaja Šentjur 10.080 590 17,08
III. OŠ Celje 8.160 496 16,45
OŠ Braslovče 6.600 402 16,42
OŠ Hruševec 180 421 0,43
OŠ Petrovče 120 428 0,28
Gimnazija Center Celje 2.960 /
Srednja zdravstvena šola Celje 180 /
Srednja ekonomska šola 280 /
skupaj 447.140
ZBRANI PAPIR 2021 – 2022 POŠ
POŠ teža v kg št. učencev  kg/učenca
POŠ Kalobje 5.070 13 390,00
POŠ Socka 7.240 35 206,86
POŠ Andraž 2.020 22 91,82
POŠ Trnava 3.700 41 90,24
POŠ Trje 11.220 131 85,65
POŠ Gomilsko 4.980 62 80,32
POŠ Letuš 2.560 35 73,14
POŠ Kompole 1.520 27 56,30
POŠ Blagovna 2.220 69 32,17
POŠ Šmartno v Rožni dolini 100 61 1,64
skupaj 40.630