Navidezni študenti (za)polnijo tudi celjske visokošolske in višješolske zavode


Študijsko leto 2011/2012 že cel mesec novim kakor tudi starim študentom prinaša obveznosti in zadolžitve v okviru izobraževalnega procesa, ki naj bi vodil do želenega znanja in ne nazadnje do poklicnega naziva.

V zadnjih letih pa vpis na študij mladim državljanom ne predstavljala le poti do pridobitve novih veščin in izobrazbe. Za marsikoga  je postal le socialna korektura, ki težko zaposljivemu delu populacije – mladim – nudi vsaj nekaj zaslužka.

Mladi brez študentskega statusa in zaposlitve se tako vpišejo na fakultete, visoke in višje šole ne zaradi želje po študiju, ampak zaradi ugodnosti, ki jih prinaša status, med katerimi je v prvi vrsti delo preko študentske napotnice.

Kljub temu, da se Celje v zadnjih letih razvija v čedalje bolj prepoznavno študijsko središče s kar nekaj vpisnimi mesti, pa te na žalost (za)polnijo tudi t.i. navidezni študenti.

O samih fiktivnih vpisih fakultete govorijo zelo nerade, še manj rade pa razkrivajo dejanske ocene navideznih vpisov, saj je točno število »fiktivcev« nemogoče oceniti.

Državne službe ocenjujejo, da naj bi bili takšni vpisi najpogostejši na višjih šolah. Fiktivni študent se je denimo tako najprej vpisal na eno izmed fakultet v Ljubljani in enkrat letnik ponavljal. Nato se je vpisal na višjo šolo v Celju, kjer je letnik najprej redno padel, nato pa še enkrat ponavljal.

Veliko pa je fiktivnih študentov že z diplomo v žepu, saj po dokončanem študiju ne najdejo redne zaposlitve in se potem vpišejo samo zaradi želje po statusu.

Po pogovoru z zaposlenih na enem izmed visokošolskih zavodov v Celju, smo ugotovili, da naj bi bilo fiktivnega vpisa v povprečju okrog 25 %. Seveda se to razlikuje od zavoda do zavoda. Še večji vpis navideznih študentov naj bi bil na celjskih višjih strokovnih šolah ter nekoliko manjši na celjski fakulteti. Če vzamemo tako za primer celjsko Fakulteto za logistiko in njen visokošolski program, kjer je letos vpisanih 107 študentov, to pomeni, da naj bi bilo po tem takem vsaj okrog 25 navideznih študentov.

Koliko je bilo oziroma je fiktivnih vpisov pa bomo lahko natančneje ugotovili naslednje leto, saj naj bi bila trenutna študentska generacija zadnja, ki še lahko izkorišča status študenta. Letošnja generacija bo namreč že vpisana v eVŠ, ki bo poenotil vpisne evidence, zaradi česar se bo posameznik brezplačno v prvi letnik lahko vpisal le enkrat.

Špela Ožir