Osnovnošolski knjižni molji po priznanja na Celjski grad


Na Celjskem gradu so v petek, 27. maja, podelili priznanja  zlatim bralcem celjskih osnovnih šol.

Celjske knjižne molje je na začetku pozdravila Barbara Celjska, ki je bila v času svojega življenja izredno izobražena ženska, saj je obvladala kar šest svetovnih jezikov. Poudraila je pomen branja ter dodano vrednost izobraževanja.

Osrednji gost prireditve je bil Boštjan Gorenc Pižama, prevajalec in kritični bralec. Ob zaključku je čestital vsem sedemindevetdesetim bralcem, ki so v devetih letih šolanja prebrali vsaj šest knjig ter se o vsebini pogovorili z mentorjem. 

Spodbudno je dejstvo, da v celjskih srednjih šolah redno bere več kot dve tretjini otrok. Bralna značka poteka že petdeset let, zahvalo pa je potrebno pripisati mentorjem, ki spodbujajo mlade k branju.