Plezalno društvo Celje – Matica skupaj s Celjskim mladinskim centrom pripravlja prenovo plezalne stene pod Celjskim gradom


Plezalno društvo Celje – Matica in Celjski mladinski center in sta v letu 2020 bila uspešna pri prijavi projekta »Plezaj kot grof«, katerega ključni cilj je obnova dotrajane naravne plezalne stene pod Celjskim gradom. S projektom želita mladim in ostalim v lokalni skupnosti približati plezanje kot šport.

Plezalno društvo Celje – Matica in Celjski mladinski center sta v letu 2020 bila uspešna pri prijavi projekta »Plezaj kot grof«, katerega ključni cilj je obnova dotrajane naravne plezalne stene pod Celjskim gradom v sklopu programa Evropske solidarnostne enote.

Projekt »Plezaj kot grof« je nastal kot mladinska pobuda mladih plezalcev, ki so v lokalnem okolju zaznali problematiko neuporabe dotrajane plezalne stene pod Celjskim gradom. Projekt, ki se bo izvajal med decembrom 2020 ter novembrom 2021 zasleduje ključni cilj in sicer ureditev plezalne stene, da bo le-ta varna in primerna za uporabo. Projekt hkrati predvideva še nekatere druge podporne aktivnosti, kot so delavnica plezanja, izdelava informacijske brošure o varni uporabi plezalne stene ter slavnostna otvoritev plezalne stene.

S projektom želita Plezalno društvo Celje – Matica in Celjski mladinski center mladim in ostalim v lokalni skupnosti dodatno približati plezanje kot šport ter kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa.

Projekt je financiran v okviru programa Evropska solidarnostna enota.