Pouk se seli na učni poligon in v virtualno učilnico


Pouk (tudi na daljavo) je lahko suhoparen ali pa izjemno domiseln. Več kot 60 inovativnih učiteljev, predavateljev in predstavnikov gospodarstva je včeraj predstavilo načine, kako ustvariti kreativno učno okolje. S pomočjo tovrstnega izkustvenega učenja ustvarjajo priložnosti za mlade, da pogumno vstopajo v svet. 

Lutke, virtualna očala, zeleni učni poligon, desetprstno tipkanje za učence z učnimi težavami, spoznavanje vzorčnega mesta, snemanje glasbenih spotov in filmov je samo nekaj načinov, ki so jih predstavili udeleženci Mednarodne strokovne konference Kreativna učna okolja. Konferenca je odlično sovpadala s časom, v katerem se znova nahajamo, ko se vedno več predavateljev zaveda pomena motiviranja mladih za samostojno raziskovanje.

Uvodoma je udeležence nagovoril Igor Dosedla, direktor Šolskega centra Celje in predsednik programskega odbora konference:

Naš namen je bil, z nastopom covida pa se je le še zbistril, opozoriti in pripraviti strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju na izzive, ki jih prinašajo družbene spremembe in z uporabo novih tehnologij nadgraditi njihove kompetence.

Učne razmere so v teh časih še posebej izzivalne, sodelujoči v učnem procesu imajo tudi izrazito potrebo po stikih in sodelovanju, hkrati pa je tudi težje prepoznati potenciale ustvarjalnosti posameznikov, zato je vloga vzgojitelja, učitelja oz. predavatelja bistveno pomembnejša, a tudi težja in odgovornejša.

Udeleženka konference Katja Kastelic iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana:

Pri poučevanju gluhih in naglušnih dijakov na daljavo je potrebna predvsem velika mera potrpežljivosti. Pri dijakih z govorno-jezikovnimi težavami je lahko govor prek mikrofona in zvočnikov težko razumljiv, kar je potrebno reševati strpno in dati dijaku čas ter spodbudo, da se razumljivo izrazi. V dneh, ko je bilo pri pouku potrebno nositi maske, je bila komunikacija zelo otežkočena, saj dijaki niso mogli brati sogovorniku z ustnic. Učitelju se pri videokonferenci pridruži tolmač, ki tolmači podajanje snovi in pogovore med udeleženci.

Udeleženci iz Slovenije, Danske, Srbije, Grčije, z Nizozemske, Irske in s Hrvaške so predstavili več kot 50 odličnih idej in v mnogih primerih tudi uspešnih izvedb vključevanja inovativnih in kreativnih metod v učne procese, kot na primer uporaba video vodičev, medijev in aplikacij pri šolanju na daljavo, učenje skozi gibanje in ustvarjalnost, okoljsko ozaveščanje in podobno. Verjamemo, da bodo primeri dobre in učinkovite rabe drugačnih pristopov marsikateremu strokovnjaku v vzgoji in izobraževanju v pomoč pri prilagajanju na neizogibne spremembe v družbi in učnem okolju.

Konferenco je organiziral Medpodjetniški izobraževalni center Šolskega centra Celje. Več na: http://konferenca.sc-celje.si/ in https://www.facebook.com/mic.sccelje.