Predstavitev programa Mladi v praksi, namenjen mladim brezposelnim


Celjski mladinski center nam bo v četrtek, 12. marca na sedežu Zavoda RS za zaposlovanje, OE Celje predstavil program MVP – Mladi v praksi, ki je namenjen mladim brezposelnim na območju Savinjske, Posavske in Jugovzhodne Slovenije.

Konzorcijski partnerji Mladinski center Krško, Celjski mladinski center in Mladinski center BIT Črnomelj so bili uspešni na letošnjem razpisu »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«. Odobren projekt MVP – Mladi v praksi je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Republike Slovenije. Njegov ključni namen pa je opolnomočiti mlade, da postanejo najboljše verzije samih sebe. Preko osebnega stika z delodajalci, mreženja ter inovativnih vsebin in pristopov, bodo udeleženci usposabljanj spoznavali sebe in svoje kompetence ter se opremili z znanji za učinkovito nastopanje na trgu dela s ciljem zaposliti se. Sodelovanje na okroglih mizah z odločevalci jim bo omogočilo aktivno participacijo in sooblikovanje ukrepov za mlade ter sodelovanje pri razvoju širše skupnosti.

V projekt »MVP – Mladi v praksi« želijo v usposabljanje vključiti kar 40 mladih, ki bodo na dan vključitve v projekt stari od 15 do vključno 29 let in niso zaposleni ter prihajajo iz statističnih regij: Savinjska, Posavska in Jugovzhodna Slovenija.

Projekt bo sestavljen iz dveh sklopov. Prvi sklop usposabljan »Spoznavam se« je sestavljen iz delavnice neurolingvističnega programiranja, javnega nastopanja in kreativnega pisanja, drugi sklop »Predstavim se«, pa je sestavljen iz delavnic računalniškega opismenjevanja, uporabe družabnih omrežij v marketinškem komuniciranju, priprave predstavitvenega videa in preizkusa skozi mladinsko delo.

Celjski mladinski center vabi vse mlade iskalce zaposlitve, da se pridružijo na predstavitvi programa projekta MVP, ki bo potekal 12. marca, ob 9.00 uri, v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje, območna enota Celje. Vsi zainteresirani se bodo lahko na predstavitveni delavnici prijavili v program MVP, za več informacij o samem projektu pa lahko kontaktirate programsko vodjo Celjskega mladinskega centra, Sento Jevšenak ([email protected]).