Predstavniki Mestne občine Celje so se srečali z mladimi (video)


Sredi tedna je v Mladinskem centru Celje potekalo srečanje predstavnikov MOC z mladimi, kjer je potekal pogovor na temo mladih. Celjski mladinski center namreč v letu 2011 na nacionalni ravni sodeluje v projektu Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu, katerega namen je vzpostaviti komunikacijo mladih z lokalno skupnostjo pri reševanju vprašanj, ki se neposredno navezujejo na njih.

Sklepna aktivnost projekta je med drugim organizacija srečanja predstavnikov Mestne občine Celje z mladimi Celjani, predstavniki mladinskih organizacij, organizacij za delo z mladimi, šolami in drugimi strokovnimi sodelavci na področju mladih, kjer udeleženci lahko prisluhnejo vlogi občine pri reševanju njihovih vprašanj in jim neposredno zastavljajo vprašanja iz njihovega zadevnega področja. S tem odpirajo priložnost za vpogled v delo Mestne občine Celje na področju mladih in hkrati dobivajo pomembne in strokovne odgovore.

Srečanja so se udeležili predstavniki MOC Željko Cigler, višji svetovalec (izobraževanje in mladinska dejavnost), Vlado Kožel, višji svetovalec (kultura) in Marija Lokovšek, višja svetovalka (izobraževanje in mladinska dejavnost) ter številni mladi. Uvodno besedo sta imela Primož Brvar, direktor Celjskega mladinskega centra in Andreja Pavlin, predstavnica Mreže MaMa v okviru projekta Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu.

Predstavniki MOC: Željko Cigler, Marija Lokovšek in Vlado Kožel
Predstavniki MOC: Željko Cigler, Marija Lokovšek in Vlado Kožel

Vlado Koželj je izpostavil temo “mladi in kultura”, saj je pojem slednje v Celju zelo širok. To dokazujejo številni projekti, javni zavodi, društva, nevladne organizacije, s katerimi sodelujejo. Seveda je poudaril, da sodelovanje mora preiti na še višji nivo. Prav tovrstno srečanje je eden izmed načinov, da se sodelovanje okrepi.

Marija Lokovšek je glede sodelovanja izpostavila področje terciarnega izobraževanja, za katerega meni, da je dobro. Tudi ona je prepričana, da ostaja nekaj prostora za še boljše sodelovanje mladih z MOC. Beseda je za hip nanesla na problematiko Mestnega parka, ki ga od junija leto ob petkih zapirajo zaradi preteklega vandalizma mladih. Ob tem je dejala, da bi MOC morala iskati rešitve, ki bi odgovarjali in rešili vprašanja kaj in kako z mladimi.

Željko Cigler je uvodoma dejal, da je vesel, ker se od let 1998 razvija široka platforma s strani MCC, ki je poleg tega, da je vsebinsko izredno dober in pester, tudi odprt prostor za pozitivno energijo. Največji problem vidi v zaposlovanju mladih, saj jih večina po diplomi praktično ne dobi službe, problem je posledično tudi v ustvarjanju družine. Prepričan je, da bi bilo potrebno več vlagati v socialno podjetništvo. Mlade je potrebno slišati.

Na srečanju je spregovoril tudi direktor Celjskega mladinskega centra Primož Brvar (prvi z leve)

Zavod Mladinska mreža MaMa je v letu 2011, v sklopu Evropskega leta prostovoljstva, pripravil projekt Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu, ki ga izvaja skupaj s svojimi članicami – mladinskimi centri. Projekt je potekal od 1.1. do 10.11.2011. V maju in juniju so se občinski uslužbenci in mladi spoznali na uvodnem srečanju, kjer so se dogovorili kdaj in kje bodo skupaj prostovoljno delali. Do jeseni je sledilo skupno delo pri aktivnostih mladinskega centra, spoznavanje in izmenjava izkušenj ter pogledov. V septembru in oktobru pa se občinski uslužbenci in mladi prostovoljci ponovno srečujejo, evalvirajo skupno delo ter zastavijo bodoče sodelovanje med občino in mladimi. Projekt se izvaja v Celju, Kočevju, Litiji, Mariboru, Novem mestu, Novi Gorici, Slovenskih Konjicah, Šentjurju in Zagorju ob Savi.

V dveh urah trajajočem srečanju so se odprla mnoga vprašanja in izpostavili problemi, na katere so skušali poiskati rešitve. Seveda je ostalo kar nekaj odprtih odgovorov, ki bodo, to so prepričani vsi udeleženci srečanja, dobili svoje odgovore v prihodnosti, v kolikor bo seveda sodelovanje med mladimi in MOC postala stalnica.

Udeleženci so se z zanimanjem odzvali na srečanje

V novembru bo v Mariboru (Dvorana Gustaf) zaključna konferenca projekta, kjer bo predstavljen celoten projekt, pomen za lokalno skupnost, mladi in uslužbenci iz raznih krajev, si bodo izmenjali izkušnje. Izdelana in predstavljena bodo priporočila lokalnim skupnostim glede povezovanja prostovoljcev in javne uprave.

Vabimo vas k ogledu spodnjih video prispevkov, kjer sta o projektu spregovorila direktor Celjskega mladinskega centra Primož Brvar in Andreja Pavlin, predstavnica Mreže MaMa.

v/t/f: Egon Horvat

Vir: MCC in MaMa