Prihodnost Evrope je v naših rokah


V četrtek, 12. novembra, je Informacijska točka Europe Direct Savinjska, ki deluje v sklopu Celjskega mladinskega centra, organizirala spletno razpravo in dialog z mladimi pod imenom Vremenska napoved za prihodnost Evrope. Razprava je potekala preko spletne aplikacije ZOOM.

Prvi del dogodka je bil namenjen razpravi, v kateri so sodelovali štirje strokovnjaki s področja boja proti podnebnim spremembam. To so bili dr. Darja Piciga, zaposlena na Direktoratu za okolje, dr. Jonas Sonnenschein, vodja projektov pri Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj, Boštjan Videmšek, novinar in avtor knjige Plan B: Pionirji boja s podnebno krizo in prihodnost mobilnosti in Bojan Stojanović, prodajni zastopnik za energetske in okoljske rešitve pri Petrol. d. d.

Bojan Stojanović je predstavil svoje nekdanje delovanje pri organizaciji WWF (World Wildlife Fund) na Balkanu, hkrati pa je poudaril, da se narava največkrat sama ”zdravi” in da ji moramo to dopustiti. Dr. Piciga je mladim približala cilje Evropskega zelenega dogovora in Pariškega sporazuma ter kateri so ključni dokumenti Slovenije. Dr. Jonas Sonnenschein nas je opozoril na to, kakšne so grožnje za Slovenijo v prihodnosti, če ne bomo nič spremenili. Boštjan Videmšek pa je opozoril na migracije podnebnih beguncev, opozoril na to, da se premalo posvečamo živalskim in rastlinskim vrstam ter predstavil nekatere dobre prakse na področju boja s podnebnimi spremembami.

V drugem delu dogodka je potekal dialog z mladimi. Trideset študentov Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije je najprej izpostavilo štiri področja, povezana s podnebno krizo, za katera so poiskali rešitve. Nato so se, skupaj z mladinskimi delavci, razdelili v štiri skupine, kjer so iskali rešitve na izbrane tematike. Udeleženci so na koncu predstavili svoje predloge na področju prometa, krčenja deževnega gozda, živinoreje in kaj lahko stori vsak posameznik (jaz?). Mladi so izrazili zanimanje in interes na tem področju, hkrati pa izpostavili, da bi morali našo prihodnost usmeriti v električne avtomobile, v zmanjšanje porabe mesa, v ohranjanje gozdov, v porabo vetrne in sončne energije in v energetsko učinkovitejšo gradnjo objektov in mest. Največ predlogov je bilo usmerjenih v dejstvo, da moramo začeti pri sebi, da moramo proizvajati manj smeti, se poskusiti vključiti v politiko sooblikovanja ter soodločanja na tem področju, uporabljati okolju prijazen prevoz in javni prevoza ter vsaj nekajkrat na teden preživeti z brezmesnim jedilnikom.

Namen razprave je bil mladim približati delovanje Evropske Unije in delovanje Slovenije na področju boja proti podnebnim spremembam, hkrati pa jim predstaviti kako pomembna in resna je ta problematika za vse nas. Mladi so imeli v sklopu dogodka priložnost spoznati cilje Evropskega zelenega dogovora in sodelovati v dialogu s strokovnjaki in mladinskimi delavci.