Projekt [email protected], v katerem sodeluje tudi Celje, med finalisti za nagrado Evropske komisije


Projekt [email protected], v katerem je sodelovala tudi Mestna občina Celje, med finalisti za nagrado REGIOSTARS 2020

Lani poleti se je na celjskih osnovnih šolah zaključil transnacionalni projekt [email protected]: optimizacija rabe energije in spremembe vedenja v šolah Srednje Evrope. Zdaj se je projekt, v katerem je poleg ustanov iz Italije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Poljske, sodelovala tudi Mestna občina Celje, uvrstil med finaliste za nagrado Evropske komisije (Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko) REGIOSTARS 2020.

Na spletni strani https://regiostarsawards.eu/ lahko kdorkoli podpre projekt [email protected] in tako pripomore k dobri uvrstitvi in promociji projekta, v katerem je sodelovalo tudi sedem celjskih osnovnih šol.

V šolah so tako v sklopu tega transnacionalnega projekta namestili pametne merilnike in z aplikacijo spremljali porabo, pri čemer so energetski skrbniki (učenci, dijaki in šolski delavci) aktivno sodelovali. Zamenjali so tudi nekaj oken. Cilj vseh aktivnosti je bil oblikovati sistem za upravljanje z energijo za javne šole, s katerim lahko spremljamo in izboljšamo rabo energije.

Investicija v infrastrukturo in merilno opremo je bila 67.715 EUR. Celotna vrednost projekta, ki ga je izvedla Mestna občina Celje kot projektni partner, pa 174.950 EUR. Vrednost sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 148.700 EUR.

Pri izvajanju projekta po šolah je MOC tesno sodelovala z Zavodom Kssena iz Velenja, ki je bil drugi slovenski projektni partner.

V projektu so sodelovale še ustanove iz Gradca, Celovca, Karlovca, Szolnok-a, Újszilvás-a (Madžarska), Bologne, regije Emilije-Romanje,  Bydgoszcz-a (Poljska) in Stuttgarta.