Projekt “Nihče ni odveč” za večjo varnost na cestah


V začetku tedna se je na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko pričel tradicionalni projekt “Nihče ni odveč”, ki sicer poteka že šesto leto. Izvaja ga Združenje šoferjev in avtomehanikov Celje v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Celje, Policijsko upravo Celje in Društvom paraplegikov JZ Štajerske.

Namen projekta je osveščanje in opozarjanje srednješolcev na nevarnosti, ki jim pretijo na cestah. Spodbuditi jih želijo k razmišljanju, da se lahko le z izbiro pravih odločitev izognejo nesrečam in strahovitim posledicam le teh. Projekt so pred šestimi leti v Celju pričeli izvajati prvi. Na sedmih predavanjih bodo obdelali aktualne teme: hitrost, psihoaktivne snovi, varnostni pas in posledice po nesrečah.

Vir: Radio Fantasy