Rekorden vpis v nekaterih srednješolskih poklicnih programih


Ministrstvo za šolstvo in šport je skupaj s srednjimi šolami pripravilo informacijo o številu prijavljenih kandidatov za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2011/2012. V zadnjih letih je prisoten trend upadanja števila dijakov. Tudi letos je v celjski srednjih šolah  vpisanih 150 dijakov manj kot v lanskem letu. Glede na to, da je letos generacija dijakov v celjski regiji manj številčna kot lani, vsaj v nekaterih poklicnih programih pa beležijo viške, je to spodbudno za razvoj poklicnih srednješolskih programov.

Enako kot v prejšnjih šolskih letih še vedno ostaja velik vpis na gimnazije. Med celjskimi gimnazijami je največji vpisov na I. gimnaziji Celje, kjer je od 170 prijav na voljo le 140 prostih mest. Za razliko od I. gimnazije Celje pa na Gimnaziji Lava ostajata nezasedeni dve vpisni mesti ter na Gimnaziji Celje center kar 24 prostih mest. Se pa je na program predšolske vzgoje na Centru vpisalo 10 dijakov več, kot je razpisanih prostih mest.

Največ preveč vpisanih pa je letos na Šoli za strojništvo, mehatroniko in medije, kjer je vpisanih kar dvakrat več učencev, kot je razpoložljivih mest. Zanimanje je tudi naraslo za tehnike mehatronike. Prav tako se želi izobraževati več dijakov kot je razpisnih mest v programu avtoserviser na Šoli za storitvene dejavnosti in logistiko, kjer so vpisani 3 učenci več kot je razpisanih mest. Od treh programov na Srednji zdravstveni šoli so največji presežki v program zdravstvene nege, kjer je preveč vpisanih 50.

Še vedno pa primanjkuje vpisov v programih tesarjev, bistveno premalo je pečarjev in izvajalcev suhomontažne gradnje. Slabo zanimanje je tudi za programe na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Za program aranžerskega tehnika je zasedenih le 25 % postih mest, kar pomeni 7 od 28 prostih. Pri programu hortikulturni tehnik pa je vpisanih še manj dijakov, in sicer 3 na voljo pa je prav tako 28 mest.

Najkasneje do petka, 15. 4. 2011 lahko prijavljeni kandidati svojo prijavnico prenesejo iz srednje šole, kjer jo imajo sedaj, na drugo srednjo šolo oziroma v drug program, če menijo, da je to za njih najustreznejše, in si na tak način zagotovijo vpis v srednje šole.

Prav tako so znane zasedenosti dijaških domov. Za vse tiste, ki nameravate šolanje nadaljevati izven kraja vašega bivanja, so dijaški domovi nujna rešitev, zato si pravočasno zagotovite prosto mesto.

Za več informacij lahko obiščete spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport.