Rezultati splošne mature 2024: tako so se odrezali gimnazijci celjskih in okoliških gimnazij


Po poklicni maturi so svoja srednješolska spričevala in rezultate splošne mature danes prejeli še gimnazijci. Kako so se ti odrezali na celjskih in okoliških gimnazijah, preverite v nadaljevanju.

V Sloveniji je splošno maturo letos upravljalo 5.674 gimnazijcev. Od 34 možnih točk so jih v povprečju dosegli 20,6. Šest odstotkov, oziroma 332 dijakov, je postalo zlatih maturantov, 0,5 odstotka dijakov pa je doseglo vse točke in s tem prejelo naziv diamantni maturant.

Rezultati splošne mature na celjskih gimnazijah

Na Gimnaziji Lava so k splošni maturi pristopil 104 dijaki, od teh 85 v splošni gimnaziji in 19 v tehniški gimnaziji. Maturo sta opravila 102 dijaka, s tem pa beležijo 98,1-odstotni uspeh, pri čemer je tehniška gimnazija dosegla 100-odstotni uspeh. Na šoli imajo letos štiri zlate maturante, in sicer Jakoba Florjanca, Toma Zamernika, Luko Cvetiča ter Zalo Gorjak.

Gimnazijci Gimnazije Lava; foto: Luka Rojnik
Letošnji zlati maturantje Gimnazije Lava; foto: Luka Rojnik

Na I. gimnaziji v Celju je letos splošno maturo opravljalo 182 kandidatov. Vsi so svoj zrelostni izpit opravili, šola pa je s tem dosegla 100-odstotni uspeh. Maturantje so v povprečju dosegli 22,6 točk. Kar 20 dijakov je prejelo naziv zlati maturant, Veronika Starič pa zbrala vseh 34 točk in postala diamantna maturantka.

Zlati maturantje so Manca Ernst, Lamija Berisalić, Aljaž Bratušek, Nino Kolander, Sara Zorko, Ela Leskovšek Čomič, Inja Rampre, Martin Jager, Eva Založnik, Neža Žalec, Živa Šalej, Nina Ellen Blake, Lucija Povše, Špela Žičkar, Žiga Žnidaršič Pušnik, Petar Ničić, Lovro Seljak, Lina Lukman in Manca Čepin.

Zlati maturanti i. gimnazije v Celju (vir foto: Instagram I. gimnazije)

Na ekonomski gimnaziji Ekonomske šole Celje je splošno maturo opravljalo 26 kandidatov. Uspešnih je bilo 21, kar predstavlja 81-odstotni uspeh. Maturantje so dosegli povprečno število 18,7 točk.

Letošnji maturantje programa ekonomska gimnazija; foto: Ekonomska šola Celje

Na Gimnaziji Celje – Center se je splošne mature udeležilo 138 dijakov. Uspešnih je bilo 135, torej 98 odstotkov. Trinajst je bilo zlatih maturantov, Ela Velepec in Neža Mikic pa sta dosegli vse točke in s tem postali diamantni maturantki.

Zlati maturantje Gimnazije Celje – Center; foto: Robi Valenti
TUKAJ si preberite, kako so se dijaki celjskih srednjih šol letos odrezali na poklicni maturi.
Letos gimnazijci uspešni tudi na okoliških gimnazijah

Na Šolskem centru Rogaška Slatina je splošno maturo opravljalo 15 dijakov. Prav vsi so maturo uspešno opravili. K splošni maturi pristopilo še 6 kandidatov, ki so opravljali 5. predmet. Tudi oni so, razen ene zunanje kandidatke, izpit uspešno opravili. Brest Lenarčič je prejel naziv zlati maturant.

Maturantje Šolskega centra Rogaška Slatina z učiteljsko-vzgojiteljskim zborom in županom Občine Rogaška Slatina; foto: ŠCRS

Na Šolskem centru Velenje je splošno maturo opravljalo 86 dijakov. Od teh jih je 79, ali 93 odstotkov, maturo opravilo v celoti, kar predstavlja 93 odstotkov. Povprečno število točk na splošni maturi je 21,55. Na šoli imajo letos 8 zlatih maturantov. Ti so Ambrož Sovič, Kim Fricelj, Vida Ramšak, Andraž Železnik, Eva Jesenko, Nives Gošnjak, Blaž Peter Brunšek in Matjaž Meža.

Na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče je k splošni maturi pristopilo 50 gimnazijcev. Opravilo jo je 47 dijakov, kar predstavlja 94 odstotni uspeh. K splošni maturi je pristopilo tudi 15 zunanjih kandidatov, od tega je bilo 12 uspešnih. Ulrik Lebeničnik Trstenjak je dosegel 31 točk in s tem postal zlati maturant.

Poglejte še:

Tako so se letos dijaki celjskih srednjih šol odrezali na poklicni maturi