Šolarji kljub epidemiji zbrali že 350 ton starega papirja


Epidemija je povzročila veliko sprememb v navadah ljudi. Glede na to, da so šole zaprte že večino šolskega leta, bi pričakovali, da bo to vplivalo tudi na količine zbranega šolskega papirja. A v družbi Simbio z veseljem ugotavljajo, da letošnje količine šolskega papirja v primerjavi z enakim obdobjem v minulih letih nič kaj ne izstopajo.

Do 1. februarja 2021 je bilo tako zbrano 349 ton odpadnega šolskega papirja, lani v enakem obdobju sicer 30 ton več, a v primerjavi s prejšnjimi šolskimi leti približno enako ali celo več.

V letošnjem šolskem letu v akciji sodeluje 23 osnovnih in 9 podružničnih šol

Akcija zbiranja šolskega papirja je v prvi vrsti namenjena ekološkemu osveščanju mladih, da je papir izjemno dragocena surovina, ki jo je možno reciklirati in da se zaradi tega zmanjšuje onesnaženost. Zato tudi družba Simbio odkupuje papir od šol po ceni, ki je pogosto nad tržno ceno. Šole poleg ohranjanja dreves in spodbujanja delovnih in okoljskih navad pri mladih dodatno motivirajo za sodelovanje finančna sredstva, ki jih pridobijo za šolske sklade, ekskurzije, doplačilo malic, izlete … Tiste šole, ki se po količini papirja na učenca uvrstijo na prva tri mesta, pa dobijo še dodatne nagrade. Akcija traja vse do 31. maja 2021.

»Zelo smo veseli, da v tem izrazito ”koronskem” letu akcija ni zamrla. Zato bi se na tem mestu rad zahvalil vsem hišnikom, ki tehtajo papir, mentorjem, ki z objavami o zbranih količinah spodbujajo zdravo tekmovalnost med razredi, ter seveda staršem, ki neumorno vozijo papir na zbirni center, za njihov dragocen doprinos k uspešnosti akcije,« je povedal mag. Marko Zidanšek, direktor družbe Simbio.

Trenutni razpored med OŠ je sledeč: 1. mesto: OŠ Hudinja (148 kg/učenca), 2. mesto: OŠ Dobrna (57,6 kg/učenca) in 3. mesto: OŠ Ljubečna (54,55 kg/učenca), med POŠ pa: 1. mesto: POŠ Trje (204,2 kg/učenca), 2. mesto: POŠ Socka (112,3 kg/učenca) in 3. mesto: POŠ Trnava 106,5 kg/učenca. Podatki za ostale šole so v priponki.

Tabela: Podatki o zbranih količinah šolskega papirja do 1. 2. 2021

Šolsko leto 2020/21 kg
305.280
POŠ 43.880
SKUPAJ 349.160

Kaj se zbira in kako?

V sklopu akcije šolskega papirja se zbirajo zvezki, knjige, časopis, revije, reklame in pisarniški papir (brez plastičnih map in kartonskih škatel). Če starši sami pripeljejo papir na zbirni center Bukovžlak, naj to storijo vsak delovni dan med 14. in 20. uro ali ob sobotah med 6. in 14. uro. Na vhodni kontroli povedo šolo, razred in ime otroka, nato odložijo papir, pri izstopu pa bodo prejeli tehtalni list.