Sprejem najuspešnejših celjskih srednješolcev (foto)


Na dvorišču Knežjega dvora v Celju je bil v četrtek sprejem za najuspešnejše srednješolce v minulem šolskem letu. Letos je bilo na sprejem povabljenih kar 197 zelo uspešnih maturantov splošne in poklicne mature, dijakov zaključnih letnikov poklicnih šol, učencev glasbenih šol ter tistih dijakov, ki so se izkazali na tekmovanjih znanja.

Zaradi izjemno velikega števila nagrajencev in preventivnih ukrepov je bila letošnja slovesnost razdeljena na dva dela.

Župan Bojan Šrot je na 27. sprejemu srednješolcev poudaril, da so zanj srečanja z najuspešnejšimi osnovnošolci in srednješolci vsako leto med najlepšimi dogodki. »Mladi ste s svojo iznajdljivostjo, delavnostjo in osredotočenostjo resnično pravi navdih. Občudujem vas, ker ste vsestranski in neverjetno pogumni. Če boste takšen odnos do dela, ljudi in življenja znali ohraniti, je pred vami čudovita prihodnost. Lahko boste razvili vse svoje potenciale in uresničili še tako visoke cilje.«

Župan je v nagovoru najuspešnejšim srednješolcem še dodal, da se bodo v življenju srečevali z najrazličnejšimi ljudmi in izzivi. »Ne bodo vas vsi opogumljali in navdihovali. Čisto vsak pa vas lahko kaj nauči. Zato hodite po svetu z odprtimi, radovednimi očmi, saj pravijo, da nam vsak človek, pa tudi vsak življenjski izziv, pride na pot z razlogom,« je dejal župan.

Zbrane na županovem sprejemu je nagovoril tudi vodja aktiva ravnateljev vseh celjskih srednjih šol in ravnatelj Srednje šole za gostinstvo in turizem, Iztok Leskovar. »Tudi ravnatelji, učitelji in mentorji se trudimo, da vam dijakom nudimo čim bolj sveža in uporabna znanja, da boste na svoji poklicni poti karseda uspešni. Predvsem pa na smemo pozabiti na tisti najpomembnejši člen, to pa so vaši starši, ki vas bodo spremljali tudi na poti, ki je pred vami, torej za nekatere k delodajalcem, za druge na višje in visoke šole in univerze. Današnji dogodek je še en dokaz, da zmorete ne le doseči, ampak tudi preseči zastavljene cilje,« je povedal Leskovar.

Beseda je seveda pripadla tudi dijakom. Po tradiciji je govornik dijak tiste srednje šole, ki pripravi program za sprejem, letos je to Gimnazije Celje – Center.

Kaja Skerbiš, zlata maturantka GCC je povedala, da si nikoli ni predstavljala, da ji bo kaj takega uspelo. »Sama ne bi zmogla, zato iskrena hvala vsem profesorjem, gospodu ravnatelju, staršem in drugim. Spoznala sem, da se trdo delo izplača in poplača, da so sanje dosegljive.«

Zlati maturant Gimnazije Celje – Center Matevž Bervar pa je spomnil na Platona, s katerim so se srečali na maturi, ki je dejal, da je znanje predpogoj za dobro življenje. »Samo tista duša, ki je vedoželjna, delovna, ambiciozna lahko pride preko slik stvari do stvari po sebi in spozna idejo dobrega. In to je cilj šolanja, nam privzgojiti etiko in modrost, ki jo bomo potrebovali v vsakem poklicu.«

V šolskem letu 2020/2021 je izjemen učni uspeh na splošni maturi na srednjih šolah Mestne občine Celje doseglo 39 dijakov, na poklicni maturi v okviru srednjega strokovnega ter poklicno-tehniškega izobraževanja pa 95 dijakov. Zaključni izpit s pohvalo v srednjem poklicnem izobraževanju je v minulem šolskem letu opravilo skupno 39 dijakov. Izjemne dosežke na področju tekmovanja znanja v šolskem letu 2020/2021 pa je na srednjih šolah Mestne občine Celje doseglo 16 dijakov. Županov sprejem je bil namenjen tudi dijakom programa umetniške gimnazije, smer glasba, na I. gimnaziji v Celju in Glasbeni šoli Celje, ki so dosegli izjemen uspeh na področju glasbenega izobraževanja v minulem šolskem letu, teh dijakov je bilo 8.

Program letošnjega sprejema so pripravili na Gimnaziji Celje – Center, nastopile so njihove glasbene zasedbe Kvintet GCC, The Šlagers in Dekliški pevski zbor GCC, program pa sta povezovala dijaka Eva Javornik in Jošt Bezgovšek.

Uspehi dijakov v letu 2020/2021

27. ŽUPANOV SPREJEM DIJAKOV, KI SO DOSEGLI IZJEMEN UČNI USPEH NA SPLOŠNI MATURI NA SREDNJIH ŠOLAH MESTNE OBČINE CELJE V ŠOLSKEM  LETU 2020/2021:

Naziv šole Število izjemno uspešnih dijakov
ŠOLSKI CENTER CELJE, GIMNAZIJA LAVA 7
I. GIMNAZIJA V CELJU 26
GIMNAZIJA CELJE –  CENTER 6
SKUPAJ 39

27. ŽUPANOV SPREJEM DIJAKOV SREDNJEGA STROKOVNEGA TER POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA, KI SO DOSEGLI IZJEMEN UČNI USPEH NA POKLICNI MATURI SREDNJIH ŠOL V MESTNI OBČINI CELJE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021:

Naziv šole Število najuspešnejših maturantov
SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA CELJE 16
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 8
ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE 1
ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO 10
ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO 14
ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE 18
GIMNAZIJA CELJE CENTER 11
EKONOMSKA ŠOLA CELJE, GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA 14
ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA 3
SKUPAJ 95

27. ŽUPANOV SPREJEM DIJAKOV SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA, KI SO OPRAVILI ZAKLJUČNI IZPIT S POHVALO V MESTNI OBČINI CELJE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021:

Naziv šole Število dijakov, ki so zaključni izpit opravili s pohvalo
SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA CELJE 3
ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE 3
ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE 6
ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO 4
ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO 10
ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA 2
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE 9
EKONOMSKA ŠOLA CELJE, Gimnazija in srednja šola 2
SKUPAJ 39

27. ŽUPANOV SPREJEM DIJAKOV SREDNJIH ŠOL MESTNE OBČINE CELJE ZA IZJEMNE DOSEŽKE NA PODROČJU TEKMOVANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021: 

NAZIV ŠOLE  ŠTEVILO DIJAKOV
ŠOLSKI CENTER CELJE, GIMNAZIJA LAVA 6
I. GIMNAZIJA V CELJU 7
GIMNAZIJA CELJE – CENTER 3
SKUPAJ 16

R.G., foto: MOC