Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Krkina nagrada in Krkino priznanje


Ana Slomšek

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo se je tudi letos razveselila izjemnega uspeha dveh mladih raziskovalk, ki sta se v šol. l. 2019/2020 prijavili na razpis za 50. Krkino nagrado.

Ana Slomšek, bivša dijakinja K4a, je v preteklem šolskem letu pod mentorstvom Mojce Drofenik Čerček izdelala raziskovalno nalogo z naslovom PRIMERJAVA RAZLIČNIH METOD IZOLACIJE EVGENOLA IZ KLINČKOV IN ANALIZA PRODUKTOV. Anina naloga je bila nagrajena s Krkino nagrado.

Kot je že praksa zadnjih nekaj let, je tudi letos njihova komisija med več kot šestdesetimi prispelimi nalogami izbrala deset nalog, ki so bile predstavljene na simpoziju sredi septembra. Zaradi okoliščin, v katerih smo se znašli, so bile predstavitve posnete na matičnih šolah, sam simpozij je bil predvajan na spletni strani Krkinih nagrad.

Na razpis se je s svojo raziskovalno nalogo prijavila tudi Špela Popovič, prav tako bivša dijakinja K4a. Za nalogo z naslovom ANALIZA MEDU, izdelano pod mentorstvom Irene Drofenik, je prejela Krkino priznanje.

Ani in Špeli za izvrsten in pomemben dosežek iskreno čestitamo in jima želimo še veliko raziskovalnih ter drugih uspehov tudi v bodoče.

A.L.