Stanje prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2016/2017


vpis_vrtecMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport je skupaj s srednjimi šolami pripravilo informacijo o številu prijavljenih kandidatov za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2016/2017 po stanju na dan 8. 4. 2016.

Preveč prijav na nekaterih srednjih šolah Savinjske regije
Na VIZ Gimnazija Celje  – Center je največ prijav prišlo za program predšolska vzgoja, kamor se je za 84 prostih mest vpisalo 137 bodočih dijakov. V program umetniška gimnazija – likovna smer se za 28 prostih mest poteguje 34 bodočih dijakov.

Na VIZ I. gimnazija v Celju je za 18 predvidenih razpisanih mest programa gimnazija /š./ prispelo kar 43 prijav.

Na VIZ Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje se je za 52 razpisanih mest programa gastronom hotelir prijavilo 57 bodočih dijakov.

Na VIZ Srednja zdravstvena šola Celje se je v program kozmetični tehnik (56 predvidenih mest) vpisalo 78 bodočih dijakov. Veliko je tudi povpraševanje za program zdravstveni tehnik, kamor se je vpisalo 165 bodočih dijakov (predvidenih 140 mest za novince).

Na VIZ Šolski center Celje, Gimnazija Lava, je v program tehniška gimnazija trenutno vpisanih 29 bodočih dijakov, predvideno število mest je 28.

Na VIZ Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, pa je preveč vpisanih v programa elektrotehnik (67 vpisanih, 56 predvidenih prostih mest) in kemijski tehnik (42 vpisanih, 28 predvidenih prostih mest).

Na Srednjo šolo za storitvene dejavnosti in logistiko (ŠCC) je prispelo preveč prijav za programe avtoserviser (60 od predvidenih 52 prostih mest), frizer (98 od predvidenih 78 prostih mest) in logistični tehnik (31 od predvidenih 28 prostih mest).

Na Srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko in medije (ŠCC) je prispelo preveč prijav za kar pet programov in sicer za programe medijski tehnik (61 prijav za 56 prostih mest), mehatronik operater (35 prijav za 26 mest), oblikovalec kovin – orodjar (31 prijav za predvidenih 26 mest), strojni tehnik (67 prijav za predvidenih 56 mest) in tehnik mehatronike (48 prijav za predvidenih 28 mest).

Na Šolskem centru Rogaška Slatina so zabeležili več prijav kot je predvidenih razpisnih mest le v program tehnik optik (30 od predvidenih 28), na Šolskem centru Šentjur, Srednji poklicni in strokovni šoli, pa več prijav od razpisanih mest beležijo za programa mehanik kmetijskih in delovnih strojev (29 od predvidenih 26) in pomočnik v biotehniki in oskrbi (23 od predvidenih 16).

Na Šolski center Velenje, gimnazija /š./ se je na predvidenih 18 prostih mest vpisalo 22 bodočih dijakov. Na Šoli za storitvene dejavnosti v Velenju pa beležijo nekoliko preveč vpisa v program pomočnik v biotehniki in oskrbi (18 vpisanih na 16 predvidenih mest).

Čas za prenos prijavnic za vpis do 26. aprila
Najkasneje do 26. aprila 2016 lahko prijavljeni kandidati svojo prijavnico za vpis prenesejo iz srednje šole, kjer jo imajo sedaj, na drugo srednjo šolo oz. v drug program, če menijo, da je to za njih ustrezneje in si bodo na ta način zanesljiveje zagotovili vpis v srednjo šolo.

Prenesene prijavnice bodo šole sprejemale do navedenega datuma, ne glede na število prijav, ki jih že imajo. Kandidatom svetujejo, da se o prenosu prijavnice predhodno temeljito posvetujejo predvsem s starši in svetovalnimi delavci.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport