Učili so se algoritmičnega razmišljanja in programiranja


Prejšnji teden so na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Šolskega centra Celje gostili učence in učitelje partnerskih držav (Italija, Makedonija, Romunija in Turčija) z namenom izobraževanja na temo algoritmičnega razmišljanja in programiranja.

Učenci, stari 10 do 14 let, so v delavnicah, ki so potekale dopoldan, spoznavali, nadgrajevali ter preizkušali svoje znanje v programiranju Lego robotkov ter robota Nao, Arduino mikrokontrolerjev, kemijskih preizkusov ter igre brez računalnika.

V popoldanskem času so se odvijale dejavnosti, kot so ples, športne igre ter iskanje zaklada, pri katerih je potrebno uporabljati pravilno zastavljene korake, da lahko prideš do rešitev, kar vsekakor algoritmično razmišljanje je.

Udeleženci so spoznali tudi lepote Slovenije, saj so si ogledali Postojnsko jamo, Piran in Koper.

Klavdija Špur Jereb

sola-voznje-polsi-klik