Uspešni mladi v projektu PreseNEETi se


Z novim letom so brezposelni mladi, vključeni v projekt PreseNEETi se, ki ga sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 ter pripadajočo slovensko udeležbo in ga izvaja Ljudska univerza Celje, zakorakali v drugi del usposabljanja, ki jih bo približal trgu dela in jim omogočil uspešno vključitev v družbo.

Pred koncem leta so dva meseca urili veščine na skupnih delavnicah s področja motivacije, komunikacije, digitalnih spretnosti, spoznavali so izbrano zakonodajo, krepili svojo finančno pismenost in izboljševali samopodobo.

S tem mesecem so se pričeli izbirni moduli, ki zadovoljujejo njihove individualne potrebe in cilje. Nekateri udeleženci tako krepijo znanje tujih jezikov, drugi se spoznavajo s podjetništvom, vsi pa se bodo vključili v delovno prakso ali prostovoljstvo pri institucijah po svoji izbiri. Cilj programa, to je zaposlitev, je kar šest izmed 30 vključenih udeležencev že doseglo, kar kaže na izjemno uporabno zastavljene vsebine, ki dokazano pripomorejo k hitrejši vključitvi mladih na trg dela.